Petition geschlossen.

Otwarty list do PapieżaFranciszka w sprawie kryzysu dotyczącego archidiecezji hamuburskiej

Diese Petition hat 19.395 Unterschriften erreicht


Osiem katolickich szkół ma zostać zamkniętych w Hamburgu. Archidiecezja Hamburska podjęła decyzje o zamknięciu, która została podana do wiadomości publicznej 19.01.2018, bez wcześniejszej konsultacji z osobami dotkniętymi tą decyzją.

Jedynym powodem opowiadającym się za zamknięciem szkół i początkiem wielkich oszczędności w archidiecezji jest słaba sytuacja finansowa archidiecezji. Powołując się na ekspertyzę przeprowadzoną przez firmę Ernst & Young, archidiecezja hamburska podaje, iż w budżecie archidiecezji panuje deficyt wynoszący 79 milionów Euro. Według sprawozdania, przewidywany wzrost deficytu przy niepodjęciu jakichkolwiek działań do roku 2021, to 350 milionów Euro.

Papież Franciszek proklamuje biedotę kościoła i żąda jednocześnie kultury dialogu. Pomino, że kościół w Hamburgu jest niestety biedny, nie jest to zgodne z nauką Papieża Franciszka, że przy ważnych decyzjach kościelnych powołuje się wyłącznie na argumenty ekonomiczne. Do tego niemiecki kościół ogólnie nie jest biedny, lecz chyba najbogatszym kościołem na świecie. Dlatego tym większa jest odpowiedzialność niemieckiego kościoła, żeby podzielić swój majątek solidarnie i sprawiedliwie.

W archidiecezji hamburskiej nie panuje narazie kultura dialogu. Co prawda dialog oraz przedstawienie faktów jest co jakiś czas obiecywane przez kierownictwo archidiecezji. Niestety minął miesiąc od ogłoszenia decyzji, a nie działo się dużo w tym kierunku. Niestety archidiecezja odmawia jakiejkolwiek transparencji w związku z podstawą na której zdecydowała o zamknięciu szkół. Ekspertyza nie ma być ujawniana, przez co tylko narasta nieufność.
Już w ostatnich tygodniach dużo zaufania ze strony kierownictwa diecezji zostało zniszczone wobec wierzących.

Nasza intencja:
Zdajemy sobie oczywiście sprawę, że Papież Franciszek otrzymuje mnóstwo listów i ma pewnie dużo innych zmartwień. Pomimo tego myślimy, że mamy moralne prawo, żeby napisać Papieżowi Franciszkowi, żeby Go poinformować i prosić Go o pomoc w mediacji.
Od początku chrześcijaństwa wierzący z całego świata zwracają się z różnymi prośbami do Ojca Świętego. Czy jest to prośba błogosławieństwo, czy pośrednictwo w konfliktach lub w sprawach teologicznych.
Ojciec Święty traktuje wszystkie sprawy poważnie, tak jak Bóg, nasz Ojciec. Tym bardziej, jeżeli dużo osób wspiera tą prośbę. I oto chodzi w tej petycji online. Szukamy osób, które będą wspierać ten list do Papieża Franciszka i innych biskupów.


Nie chodzi o to, żeby pomagać finansowo archidiecezji. Nie chcemy również skompromitować biskupa przed Papieżem lub donosić na niego.
Mają oni być poinformowani o tej krytycznej sytuacji i poproszenie o wsparcie i mediację w tej sprawie.
Równocześnie rozdawane są listy z podpisami, razem z tym oto listem w licznych szkołach i parafiach, wśród rodzin i znajomych.
Jest to jedno i to samo.
Jeśli zgadzają się Państwo / zgadzacie się z naszym listem i prośbą, to prosimy o podpisanie listu.
Cały list znajdą Państwo poniżej w liście petycyjnym lub na stronie: wwww.rettet21.de pod wspólnym listem do Papieża Franciszka.

Katolicy oraz bliscy wspierający archidiecezje Hamburga.Heute: N verlässt sich auf Sie

N A benötigt Ihre Hilfe zur Petition „Otwarty list do PapieżaFranciszka w sprawie kryzysu dotyczącego archidiecezji hamuburskiej”. Jetzt machen Sie N und 19.394 Unterstützer*innen mit.