Otvoreno pismo ministru obrazovanja - možete li bez odgojitelja?!

Otvoreno pismo ministru obrazovanja - možete li bez odgojitelja?!

Started
October 3, 2022
Signatures: 2,745Next Goal: 5,000
Support now

Why this petition matters

Drage kolegice i kolege, svi zaposleni u dječjim vrtićima u Hrvatskoj, vjerujemo da vam je DOSTA rada u uvjetima koji su protivni zakonima, podzakonskim aktima i Ustavu RH!

Sigurnost djece, kvalitetna radna mjesta, dostupni i priuštivi vrtići za svu djecu, preduvjet su za kvalitetan institucionalni odgoj i obrazovanje u Hrvatskoj i stoga ZAHTIJEVAMO hitno rješavanje problema, jer je za Rani i predškolski odgoj i obrazovanje već odavno 12:05!

Ako se slažete s nama, potpišite otvoreno pismo koje ćemo uputiti Ministru i Ministarstvu znanosti i obrazovanja, a koje se nalazi u nastavku!

 

           MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA                          Donje Svetice 38, 10000 Zagreb 

                  na pažnju ministra,

                  gospodina Radovana Fuchsa, prof.dr.sc.

 

                      ŽELITE LI NAŠ OTKAZ?!? 

Odričemo se odgovornosti za sve moguće posljedice pogrešnih odluka Ministarstva znanosti i obrazovanja, jedinica lokalnih samouprava i drugih subjekata kao osnivača dječjih vrtića u Republici Hrvatskoj zbog rada u uvjetima protivnim odredbama zakonskih i podzakonskih akata koji uređuju rad predškolskih ustanova te jamče prava djeteta ! 

 

Poštovani Ministre, 

Mi dolje potpisani odgojitelji i ostali zaposleni u dječjim vrtićima, odričemo se odgovornosti za sve štetne posljedice po dijete/djecu, a zbog rada u uvjetima protivnim: 

Zakonu o predškolskom odgoju i obrazovanju i Državnom pedagoškom standardu

 • broj upisane djece u odgojnu skupinu nije u skladu s propisanim odredbama,
 • prostorni uvjeti nisu u skladu s propisanim odredbama (3 m2 za dijete vrtićke dobi, 5 m2 za dijete jasličke dobi)
 • sigurnosni uvjeti nisu u skladu s propisanim odredbama (jedan odgojitelj sam u smjeni prisiljen svakodnevno ostavljati djecu u sobi bez nadzora prilikom obavljanja njege djeteta u prostoru za njegu i/ili pomoći djetetu u kupaonici)
 • broj stručnog odgojiteljskog kadra, stručnih suradnika, zdravstvenih voditelja, i tehničkog osoblja, posebice spremačica/spremača nije u skladu s propisanim odredbama
 • nezakonitosti u organizaciji i provedbi rada - rad osoba zaposlenim na poslovima pomoćnika za njegu i skrb, kojima nije dopušteno samostalno provoditi odgojno-obrazovni rad u skupini, no odlukom poslodavca svakodnevno borave u samostalnom radu tijekom jutarnjih i poslijepodnevnih sati dežurstava, u periodu kojem odgojitelji nisu prisutni  

Zakon o radu

 • zapošljavanje odgojitelja na kraće zamjene bez pripreme i upoznavanja odgojne skupine i kolektiva,
 • rad na određeno suprotno odredbama ZOR-a, na istim poslovima za istog poslodavca duže od tri godine
 • raspodjela radnih zadataka suprotno odredbama Ugovora o radu, Pravilnika o radu i sistematizacije radnih mjesta, s naglaskom na radne obaveze i razinu odgovornosti koje nisu u skladu s obrazovanjem i stručnom spremom 
   

Zakona o zaštiti na radu 

 • poslodavac je dužan osigurati uvjete za rad na siguran način, koji jamče sigurnost i zaštitu zdravlja kako radnicima tako i djeci 
  Ustava Republike Hrvatske i odredbi koje jamče pravo svakom djetetu odnosno svakom građaninu jednakost i dostupnost odgoja i obrazovanja, zaštitu i očuvanje zdravlja, zaštitu od diskriminacije, zaštitu dostojanstva

Konvencije o pravima djeteta kojom smo se obvezali na zaštitu svih dječjih prava 

Nacionalnog kurikuluma za rani i predškolski odgoj i obrazovanje, čije se smjernice u ovakvim uvjetima ne mogu ispravno provoditi. 
 

Obveza nam je upozoriti i na nevjerojatnu činjenicu da ste zakonom dopustili zapošljavanje nestručnih kadrova bez ikakvih uvjeta, ukoliko se na natječaj ne javi osoba s odgovarajućim obrazovanjem.  Razvidno je kako provedba ovih akata nije u nadležnosti zaposlenih u predškolskim ustanovama, kako  nemamo nikakav utjecaj na odluke kojima se zanemaruju prava djeteta i prava radnika i radnica u predškolskim ustanovama, stoga za posljedice tih odluka ne možemo preuzeti odgovornost!  


Mi niže potpisani, zaposleni u ustanovama Ranog i predškolskog odgoja i obrazovanja u Republici Hrvatskoj, bez obzira tko im je osnivač, NE ŽELIMO više raditi u nezakonitim i za djecu nesigurnim uvjetima!


Tražimo sigurnost, kvalitetu i jednakost u vrtićima!!!

Ili mislite da možete bez nas?!

Želite li naš otkaz?

Support now
Signatures: 2,745Next Goal: 5,000
Support now