Nútiť sudcov, aby dodržiavali zákony, skončíme korupciou a nespravodlivosťou

Nútiť sudcov, aby dodržiavali zákony, skončíme korupciou a nespravodlivosťou

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales
Javier Marzal Mercader ha iniciado esta petición dirigida a OSN y

Korupcia v súdnictve je svetovou normou a je ako rakovina, ktorá poškodila demokracie. Sudcovia nie sú v súlade so zákonom, pretože nie sú potrestaní za porušenie zákona. Táto IMPUNITA je poskytovaná inými sudcami, ktorí ich posudzujú a zakrývajú.
Korupcia súdnictva ničí životy mnohých ľudí; okrem toho podporuje všeobecnú inštitucionálnu korupciu, zneužívajúce zákony a verejné orgány, ktoré zneužívajú svoju moc, korupciu spoločností a médií, ktoré majú následky zločin, nezamestnanosť, chudobu, mladých ľudí bez budúcnosti; Stručne povedané, nespravodlivé, choré a dekadentné spoločnosti.
V Španielsku stanovila ústava z roku 1812, že sudcovia boli súdení len občianskou porotou. Týmto spôsobom je zaručené, že ľudské právo je zaručené nezávislému a nestrannému súdu na súdenie sudcov.
S porotou občanov budú sudcovia nútení dodržiavať zákon a odsúdiť tých, ktorí nedodržiavajú, čím sa skončí korupcia.
Medzinárodné zákony, ako sú ľudské práva, nás chránia pred zlým vnútroštátnym právom a sudcovia sú povinní ich dodržiavať.
Preto by jednoducho, ak by sudcovia dodržiavali medzinárodné právo, bola by najlepšou a najrýchlejšou revolúciou všetkých čias. Týmto spôsobom by sme zmenili súčasné dekadentné spoločnosti - kde menšina ľudí využíva výhody väčšiny ľudí -, vytvárajúc progresívne spoločnosti.
Španielsky sociálny sektor sa usiluje o návrat k tomuto pravidlu v Španielsku, pričom o tom poukazuje v prípade prvého pripomenutia Deň Európanov proti korupcii v súdnictve (22 - 9 - 2018).

Táto petícia bola vytvorená European Movement for Justice (Európske hnutie za spravodlivosť)

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 5000!
Con 5000 firmas, es más probable que esta petición sea publicada en los medios de comunicación locales