Humanitarna pomoć za Anu i Aleksu

0 have signed. Let’s get to 15,000!


Opštini Gornji Milanovac
Skupštini opštine
Predsedniku opštine
Opštinskom veću
Načelniku opštinske uprave

PETICIJA

Na osnovu člana 56. Ustava Republike Srbije, mi, imenom i prezimenom potpisani građani i građanke Opštine Gornji Milanovac, obraćamo se institucijama lokalne samouprave ovom peticijom, sa zahtevom da Opština Gornji Milanovac pokrije preostale troškove lečenja Ane i Alekse Arsić.

Našim sugrađanima, Ani (2007) i Aleksi (2006) Arsić, potrebna je naša pomoć. Oboje su rođeni u sedmom mesecu i imaju cerebralnu paralizu. Potrebno je sakupiti 40.000 evra za ortopedske operacije u Turskoj. Uz pomoć Crvenog krsta Gornji Milanovac i Humanitarne fondacije Budu human, sakupljeno je oko 18.000 evra. Budući da je operacije neohodno obaviti što pre, smatramo da bi ostatak novca trebalo da obezbedi lokalna samouprava. Ana i Aleksa od rođenja vode borbu za lepše i bolje sutra, za život bez bolova i život u kome će donekle moći da budu ravnopravni sa svojim vršnjacima. Ovo je prava prilika da se pokaže solidarnost i briga za najmlađe koji su budućnost našeg grada.