Petition Closed

ONTDEK JEZELF, BEGIN BIJ WEST-EUROPA: SAVE KU LEUVEN's SLAVONIC & EASTERN EUROPEAN STUDIES

This petition had 2,304 supporters


- English version below -

In december 2016 besloot de faculteit letteren van de KU Leuven de opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde in het kader van een facultair herstelplan te bevriezen, met andere woorden op te schorten.

Die keuze lijkt onbegrijpelijk in het licht van het maatschappelijke belang van een opleiding Slavistiek en Oost-Europakunde in de huidige geopolitieke situatie, wat ook geldt voor de andere kleine en minder kleine letterenopleidingen waarin door het herstelplan wordt gesnoeid.

Bovendien werden de besparingsmaatregelen zonder overleg met de betrokken partijen genomen. Gezien de voorbeeldfunctie van de universiteit binnen de maatschappij, zijn we dan ook erg geschrokken door het ondemocratische besluitvormingsproces, evenals de intransparantie van de gesprekken en het overleg tijdens en na de besluitvorming.

Het is belangrijk om erover te waken dat opleidingen die niet voldoen aan de rendementseisen van het marktdenken maar wel een intellectuele verrijking bieden en specifieke expertise opleveren, blijvend zouden kunnen worden aangeboden.

Met deze petitie roepen we dan ook graag op tot een herziening van de opschorting van de Leuvense Slavistiek en Oost-Europakunde; een democratisch en transparant overleg, waar cijfers en motieven openlijk worden aangekaart, zodat er gestreefd kan worden naar een breder gedragen alternatief.


- English version - 

In December 2016, the Faculty of Arts at KU Leuven decided to freeze, or in other words, suspend, the bachelor and masters degrees in Slavonic and Eastern European Studies because of "faculty recovery measures".

This is a choice that seems difficult to understand in the light of the societal relevance of the discipline in the current geopolitical situation. The same applies to the other small and not so small disciplines being subjected to budgetary cuts as well.

Moreover, the budgetary measures were implemented without consulting any of the parties involved. Given the exemplary role university is to play in society, we were dissapointed by KU Leuven’s undemocratic and non-transparent position during and after this decision-making process.

We should consider how we could safeguard the further existence of disciplines that do not prove efficient from a market logic perspective but do nonetheless produce valuable knowledge and expertise. 

With this petition, we would like to advocate for reconsidering the suspension of Slavonic and Eastern European Studies at KU Leuven and encourage a democratic and transparent discussion on the topic, during which justifications and financial figures would be made available for open discussion. In this way, an attempt could be made to reach a more widely supported alternative. 


Today: Helena is counting on you

Helena Boeykens needs your help with “ONTDEK JEZELF, BEGIN BIJ WEST-EUROPA: SAVE KU LEUVEN's SLAVONIC & EASTERN EUROPEAN STUDIES”. Join Helena and 2,303 supporters today.