Petition Closed
Petitioning Het Europees Parlement

Om de aandacht te vestigen op schending van mensenrechten in bevalling (Dutch text)

Om de aandacht te vestigen op schending van mensenrechten in bevalling

Letter to
Het Europees Parlement
This petition can be found on www.change.org in the following languages: French, Dutch, German, English, Italian, Estonian, Spanish, Lithuanian, Latvian, Slovak, Swedish, Slovenian, Greek, Croatian.

Over heel Europa zijn er uiteenlopende moeder-en kindzorgsystemen, maar toch krijgen vrouwen overal wel te maken met gelijkaardige problemen. Een fysiologische en spontane bevalling is voor vrouwen steeds moeilijker geworden door overmatig gebruik van medische interventies. De iatrogene gevolgen van deze interventies zijn een reëel en veelvoorkomend probleem in landen over heel Europa.

In 2010 besliste het Europese Hof voor de Rechten van de Mens in Straatsburg, in de zaak Ternovszky versus Hongarije, dat “het recht op respect van de persoonlijke levenssfeer ook het recht omvat op de keuze van de omstandigheden voor de bevalling”. Toch hebben veel Europese lidstaten zorgsystemen waarbij de fysieke autonomie van vrouwen op routinematige wijze geschonden wordt en hun keuzemogelijkheden zeer sterk beperkt zijn.

Het recht om te mogen bevallen zowel in als buiten het ziekenhuis is erg belangrijk voor alle zwangere vrouwen, eender wat hun keuze is. Vrouwen die voor een ziekenhuisbevalling kiezen, krijgen enkel garanties op een respectvolle behandeling wanneer ook daar voor hun de optie bestaat om alsnog een andere keuze te maken en te bevallen binnen een ander zorgmodel (i.e. thuis), als ze dat zouden willen. Wanneer een zorgverlener een advies geeft in het besef dat de vrouw zelf kiest om dat wel of niet op te volgen, is er een heel andere dynamiek aan de orde dan wanneer die zorgverlener van mening is dat de vrouw van rechtswege kan gedwongen worden als ze zich niet schikt naar zijn advies.

Degelijke wetenschappelijke studies hebben aangetoond dat voor gezonde vrouwen een geplande thuisbevalling even veilig is als een ziekenhuisbevalling. Omdat in een ziekenhuis gewoontes en protocollen gangbaar zijn, is voor vrouwen in vele Europese lidstaten een bevalling thuis vaak de enige manier om te kunnen bevallen zonder onnodige chirurgische en farmaceutische interventies.

Nochtans is in veel Europese landen weinig of geen toegankelijk aanbod m.b.t. thuisbevalling. Sterker nog, het wordt vrouwen vaak ontzettend moeilijk gemaakt om hun kind elders dan in een medische instelling ter wereld te brengen.

We verzoeken het Europees Parlement dringend om Human Rights in Childbirth (mensenrechten tijdens de bevalling) als vertrekpunt te nemen voor een onderzoek naar en debat over de moeder- en kindzorgsystemen in de verschillende EU-lidstaten.

----------------
Met de meeste hoogachting


HRiC