Pedimos a Norwegian Air que considere “Galega” a Rosalía de Castro

Petición cerrada

Pedimos a Norwegian Air que considere “Galega” a Rosalía de Castro

Esta petición ha conseguido 4283 firmas
BNG - Bloque Nacionalista Galego ha iniciado esta petición dirigida a Norwegian Air y

Vexo contigo estos ceos,
vexo estas brancas auroras,
vexo estes campos froridos
onde se arrullan as pombas,

Saúdamos con alegría a iniciativa de Norwegian Air Shuttle ASA de adicar un avión á nosa Rosalía de Castro. Esta iniciativa pioneira e inédita permitirá visibilizar globalmente á nosa poeta e escritora máis universal, que reflectiu como ningunha outra a alma do pobo galego.

Cantarte hei, Galicia,
na lengua gallega,
consolo dos males,
alivio das penas.

Pero en coherencia con toda a obra de Rosalía de Castro, cuxa protagonista é Galiza, a súa fala e a súa xente, así como por respecto ao pobo galego, que ten nesta muller o seu referente cultural e político máis importante, pedimos a Norwegian Air Shuttle ASA que considere modificar o rascuño que publicitou nas súas redes sociais reflectindo “Rosalía de Castro, Galician Author”, no canto de “Spanish Author”.

Airiños, airiños aires,
airiños da miña terra;
airiños, airiños aires,
airiños, leváime a ela.

 [In english]

I see with thee these skies,
I see these bright dawns,
I see these fields in bloom
Where the doves do croon,

We congratulate Norwegian Air Shuttle ASA for dedicating an aeroplane to Rosalía de Castro. This original initiative is the first of its kind and will help make our most universal poet and writer who captured the Galician spirit like no other more widely known around the world.

I shall sing thee, Galicia,
In the Galician tongue
Balm for all ill,
Solace for all woe.

However, bearing in mind that Galicia, it’s language and people, are at the very heart of all of Rosalía de Castro’s writings and as a gesture of respect for the Galician people who hold her in great esteem as one of our most outstanding political and cultural figures, we request that Norwegian Air Shuttle ASA corrects the wording from “Rosalía de Castro, Spanish Author” to “Rosalía de Castro, Galician Author”.

Breezes, sweet gentle winds,
Breezes of my homeland;
Breezes, sweet gentle winds,
Breezes, carry me home.

Petición cerrada

Esta petición ha conseguido 4283 firmas

Comparte esta petición