Confirmed victory
75,181
Supporters

"Nazywam się Liqaa. Musiałam uciekać z Syrii, porzucając mój dom, rodzinę, całe moje życie. Jestem w ósmym miesiącu ciąży i razem z mężem mieszkam w obozie dla uchodźców w Zaatari. Syryjskie dzieci płaczą by nastał pokój, tak bardzo nie chcę jednak, aby moje dziecko musiało płakać. Przelaliśmy już dość łez i krwi. Nasze cierpienie musi przecież się skończyć. To moje marzenie."


Politycy zadeklarowali w maju pomoc w znalezieniu politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii, ale zapowiadane rozmowy pokojowe opóźniają się. Podczas czerwcowego szczytu G8 w Irlandii Północnej przywódcy światowi ponowili swoje zobowiązanie do działań, nie wyznaczając jednak jasnych ram czasowych.


Prosimy, zaapeluj do prezydenta Obamy i prezydenta Putina, aby odłożyli wszelkie różnice na bok i wsparli swoim autorytetem politycznym działania na rzecz podjęcia i pomyślnego zakończenia rozmów pokojowych. Prezydenci jako organizatorzy rozmów pokojowych muszą współpracować ze wszystkimi stronami konfliktu w celu pilnego określenia ram czasowych jego rozwiązania. Brak takich uzgodnień oznaczać będzie jeszcze większy rozlew krwi i jeszcze większe cierpienie milionów Syryjczyków.


Konflikt pochłonął dotychczas co najmniej 100 tys. istnień ludzkich. Każdego dnia wzrasta liczba osób takich jak Liqaa ¬ uciekających przed przemocą i potrzebujących pomocy humanitarnej.


Cierpienie będzie trwało, jeśli wkrótce nie nastąpi realny postęp.


1. Prezydent Rosji Władimir Putin, prezydent USA Barack Obama oraz wysłannik ONZ i Ligi Państw Arabskich do Syrii Lakhdar Brahimi muszą wykorzystać swoje wpływy polityczne, aby skłonić wszystkie strony konfliktu syryjskiego do podjęcia rozmów w sprawie rozwiązania kryzysu.


2. Warunkiem sukcesu rozmów jest udział przedstawicieli pokojowo nastawionej, pragnącej zakończenia tego koszmaru większości Syryjczyków, w tym ugrupowań kobiet oraz uchodźców.


3. Społeczność międzynarodowa powinna jednoznacznie opowiedzieć się za rozmowami pokojowymi, zarazem powstrzymując się od działań lub deklaracji mogących podważyć ich sens.


Przywódcy światowi powinni uczynić zaś wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić osobom dotkniętym skutkami kryzysu dostęp do pomocy humanitarnej, której tak pilnie potrzebują.


Prosimy, podpisz naszą petycję. Przekażemy ją prezydentowi Putinowi i prezydentowi Obamie oraz do wiadomości wysłannika ONZ/LPA do Syrii i przywódców państw G8, wzywając ich do współpracy z wszystkimi stronami konfliktu w celu przeprowadzenia skutecznych rozmów pokojowych.

Letter to
Prezydent Rosji oraz Prezydent USA Władimir Putin i Barak Obama
Wysłannik ONZ i Ligi Państw Arabskich do Syrii Do wiadomości: Lakhdar Brahimi
Szefowie Rządów Francji, Włoch, Niemiec, Wielkiej Brytanii, Japonii, Kanady Do wiadomości: oraz liderzy G8
Dziękuję za dotychczasowe, ważne deklaracje na rzecz konieczności znalezienia politycznego rozwiązania konfliktu w Syrii oraz organizacji rozmów pokojowych. Piszę jednak, żeby wyrazić mój niepokój w związku z nieokreśleniem jasnych ram czasowych organizacji procesu pokojowego. Syryjczycy nie mogą dłużej czekać. Konflikt pochłonął już ponad 100 000 istnień ludzkich, każdego dnia wzrasta liczba osób uciekających przed przemocą i potrzebujących pomocy humanitarnej. Konflikt rozszerzą się grożąc destabilizacji całego regionu.
Aby osiągnięcie pokoju było możliwe, proces pokojowy musi zapewnić równy udział w rozmowach przedstawicielom wszystkich strony konfliktu, a przede wszystkim zaangażować kobiety i mężczyzn z różnych społeczności i ugrupowań oraz tych, których konflikt zmusił do opuszczenia kraju. Do momentu kiedy pokój nie zostanie osiągnięty przywódcy światowi powinni uczynić natomiast wszystko, co w ich mocy, aby zapewnić osobom dotkniętym skutkami kryzysu dostęp do pomocy humanitarnej, której tak pilnie potrzebują

Apeluję, aby wsparli zrobili Panowie wszystko co w Waszej mocy na rzecz podjęcia i pomyślnego zakończenia rozmów pokojowych – aby ten straszny konflikt jak najszybciej zakończył się.

Oxfam started this petition with a single signature, and won with 75,181 supporters. Start a petition to change something you care about.