3319 Harita Kadastro Teknikerleri Atama Bekliyor.

3319 Harita Kadastro Teknikerleri Atama Bekliyor.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Sayın Yetkili ;

Bizler her sene üniversitelerin Harita ve Kadastro programı adı altında 5000 mezun veren 3319 nitelik kodlu Harita ve Kadastro Teknikerliği bölümü mezunlarıyız.
Her ön lisans KPSS döneminde sayımız giderek artmakta olup kamu kurum ve kuruluşları tarafından talep edilen kadro sayılarımız ise giderek azalmaktadır.Bölümümüz KPSS sınavı baz alındığında önlisans bölümleri arasında en yüksek puanla alımı yapılan branşların başında gelmektedir.
Bunca zaman ve emek vererek almış olduğumuz puanlarımız 2018/2 atama döneminde sadece 10 kontenjan verilmesinden dolayı 88.5 gibi çok yüksek bir puanla kapatmış bulunmaktadır.Yüksekokul eğitimimiz boyunca görmüş olduğumuz dersler incelendiğinde ve mesleğimizin kapsamı degerlendirildiğinde birçok kamu kurumunda ihtiyaç olduğu aşikardır.
Başta Tapu Kadastro Müdürlükleri olmak üzere DSI ,TCK, TCDD ,ILBANK,TEDAS, Belediyeler vb.kurumların ara dönem alımlarında ve 2019 Haziran atama döneminde 3319 nitelik kodlu Harita ve Kadastro Teknikerliği bölümü mezunlarının kamu kurumlarında istihdam edilmesi hususunu saygılarımla arz ederim.