Petition Closed

Nationellt upprop för en mer rättssäker hantering av sexualbrott. #nationellutbildning

This petition had 26,785 supporters


Vi kräver obligatorisk utbildning om sexualbrott för hela rättsväsendet. 

Anmälningarna gällande sexualbrott ökar och allt fler vittnar om utsatthet. Men tyvärr ökar i n t e antalet fällande domar. Detta måste resultera i konkreta åtgärder inom rättsväsendet omgående.

Idag får blivande polisutredare inte tillräcklig kunskap om sexualbrott. På jurist- och domarutbildningarna saknas utbildning om offerpsykologi kopplat till sexualbrott,  konsekvenser och forskning om sexualbrott helt idag. Detta påverkar  bemötandet, kunskapen och utredningsåtgärderna och det skiljer stort var i landet brottet begås. Det är inte rättssäkert. Att anmäla en våldtäkt får aldrig liknas vid ett lotteri! 

Kunskap är även nödvändigt för att kunna sträva efter objektivitet. Ingen yrkesgrupp är immun mot samhällets normer, värderingar och egna erfarenheter. Vi måste därför kunna vara trygga med att alla inom rättsväsendet fattar beslut grundade på kunskap och forskning.

Vi kräver därför av justitieminister Morgan Johansson att:

1. En nationell utbildning införs både på utbildningarna samt hos de redan verksamma juristerna, domarna, åklagarna, polisanställda och även för nämndemännen. Detta kommer få effekter i form av bättre bemötande av utsatta, bättre förundersökningar och domstolsprövningar som i högre grad baseras på kunskap.

2. Utbildningen bör innefatta offerpsykologi kopplat till sexualbrott, psykologiska effekter av sexuella övergrepp, könsnormer, sex som självskada samt vikten av tidiga utredningsåtgärder och korrekta förhör.

3. Polismyndigheten får i uppdrag att (åter)införa särskilda sexualbrottsgrupper samt särskilda utredningsenheter som utreder enbart sexualbrott på barn online i varje polisregion. Det innebär att våldtäkter inte kan läggas på hög till förmån för andra grova brott. 

Vi kräver att sexualbrott prioriteras och att utsatta blir bemötta med kunskap, respekt och professionalitet!

 


Nina Rung, kriminolog 

Silvia Ingolfsdottir Åkermark, brottmålsadvokat

Elisabeth Massi Fritz, advokat

Madeleine Leijonhufvud, professor emerita straffrätt

Petra Götell, kammaråklagare, grova brott, Stockholm

Ulrika Hammarin, FU-ledare, grova brott, Stockholm

Zandra Kanakaris, förbundsordförande Unizon

Olga Persson, generalsekreterare Unizon

 Today: Nina is counting on you

Nina Rung needs your help with “Morgan Johansson: Nationellt upprop för en mer rättssäker hantering av sexualbrott! #nationellutbildning”. Join Nina and 26,784 supporters today.