Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ

Petition Closed

Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ

This petition had 23 supporters


Соочени со фактот дека во Македонија не се остваруваат со закон загарантираните права на уметниците музички изведувачи и произведувачи на фонограми поради незаконското одземање на лиценцата за работа на единственото задружение за колективно управување со овие сродни права,ММИ-Скопје, потребна е поддршка од сите носители на права како и од пошироката јавност за воведување на ред во областа на авторското и сродните права и што поскоро враќање на дозволата одземена од страна на Министерството за Култура. 

За таа цел Ве молиме со ваш потпис да ја поддржите иницијативата на ММИ-Скопје

 

Со почит,

ММИToday: Makedonska Muzicka Industrija is counting on you

Makedonska Muzicka Industrija MMI needs your help with “MMI-Skopje: Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ”. Join Makedonska Muzicka Industrija and 22 supporters today.