Petition Closed
Petitioning MMI-Skopje

Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ

Соочени со фактот дека во Македонија не се остваруваат со закон загарантираните права на уметниците музички изведувачи и произведувачи на фонограми поради незаконското одземање на лиценцата за работа на единственото задружение за колективно управување со овие сродни права,ММИ-Скопје, потребна е поддршка од сите носители на права како и од пошироката јавност за воведување на ред во областа на авторското и сродните права и што поскоро враќање на дозволата одземена од страна на Министерството за Култура. 

За таа цел Ве молиме со ваш потпис да ја поддржите иницијативата на ММИ-Скопје

 

Со почит,

ММИ

This petition was delivered to:
  • MMI-Skopje

    Makedonska Muzicka Industrija MMI started this petition with a single signature, and now has 23 supporters. Start a petition today to change something you care about.
    Today: Makedonska Muzicka Industrija is counting on you

    Makedonska Muzicka Industrija MMI needs your help with “MMI-Skopje: Поддршка за опстојување на ММИ-Скопје во борбата за заштита на сродни права во РМ”. Join Makedonska Muzicka Industrija and 22 supporters today.