Victory

Peticioni për mbrojtjën e ish Shtëpisë së Mallrave Gërmia

This petition made change with 2,804 supporters!


AL/

Ish shtëpia e mallrave Gërmia është njëri nga objektet më ikonike të modernizmit në qytetin e Prishtinës dhe pjesë e kujtesës kolektive të saj. Sot ky objekt është në rrezik të demolimit me pretekstin e hapjës së rrugës për ndërtimin e sallës koncertale. 

Me këtë  peticion dëshirojmë ta nxisim Ministrinë e Kulturës, Rinisë dhe Sportit të Kosovës që sa më parë ta mbroj ligjërisht këtë objekt dhe kështu parandaloj demolimin e tij. Peticioni do i dërgohet Ministrisë së Kulturës, Komunës së Prishtinës si dhe Kryetarit të saj. 

EN/

The former Gërmia Shopping Mall building is one of the most distinctive icons of modernist architecture in the city of Prishtina and part of the city’s collective memory. Today the building is in danger of being demolished to make room for a new concert hall.


With this petition we want to encourage the Kosovo Ministry of Culture, Youth and Sports to enlist this building and thus protect it by law from its possible demolition. The petition will be sent to the Ministry of Culture, Prishtina Municipality and its Mayor.

#Germia Today: Docomomo Kosova is counting on you

Docomomo Kosova needs your help with “Ministria e Kulturës Rinisë dhe Sportit : Peticioni për mbrojtjën e ish Qendrës Tregtare Gërmia”. Join Docomomo Kosova and 2,803 supporters today.