Petition Closed

Minister Kim Jae-Soo: Ondersteun en neem de nieuwe Dierenbeschermingswet in Zuid Korea aan

This petition had 847 supporters


This is Dutch translation petition of English petition, "Minister Kim Jae-Soo: Support and Pass the new Animal Protection Law in South Korea!"  https://www.change.org/p/minister-kim-jae-soo-support-and-pass-the-new-animal-protection-law-in-south-korea

Minister Kim Jae-Soo (Minister van Landbouw, Voedselvoorziening en Plattelandszaken), heeft steeds weer het werk van SaveKoreanDogs nog moeilijker gemaakt, in hun strijd om de vreselijke hondenvlees handel in Zuid Korea te beëindigen, want hun verzoeken aan de overheid om actie te ondernemen door middel van strengere en krachtigere handhaving van diverse wetten met betrekking tot onwettige daden gepleegd binnen deze handel, hebben tot nu toe tot weinig succes geleidt, gedeeltelijk door de wijze waarop de diverse wetten met betrekking tot dieren en voedsel zijn geformuleerd.

Bijvoorbeeld: “honden” zijn geclassificeerd als vee in de handhaving regels van de bestaande wetgeving voor Industrie; en de bewoordingen binnen Dierenbeschermingswet staan momenteel toe dat hondenslachterijen hun werk onverstoord kunnen voortzetten, zelfs de onwettige! Daarnaast de sancties voor overtreders zijn te minimaal onder de tegenwoordige wet voor Dierenbescherming om afschrikwekkend te kunnen worden genoemd! De politie enz heeft ontoereikende training alsmede onvoldoende kennis om deze wetsovertredingen aan te pakken. Tevens bestaat er geen Afdeling voor het Welzijn der Dieren in Zuid Korea!

Om de SaveKoreanDogs te helpen officiële steun te verkrijgen voor hun streven en voor hun interventie in deze onwettige, onmenselijke en wrede hondenvlees handel, is het dringend noodzakelijk dat er veranderingen worden aangebracht in de bewoordingen van de  desbetreffende wetten en dat er tevens belangrijke veranderingen worden doorgevoerd binnen het officiële “systeem”. Een van de belangrijkste daarvan is de verwijdering van honden uit de classificatie als vee in de wetgeving voor Veeteelt.

SaveKoreanDogs (Nami Kim en haar team) hebben een gedetailleerd voorstel voor veranderingen opgesteld en wij verzoeken U deze te accepteren.

Mijnheer Jae-Soo, als Minister van Landbouw,Voedselvoorziening en Plattelandszaken, bent U de autoriteit om te helpen deze veranderingen door te voeren:  zult U deze veranderingen overwegen, zult U deze accepteren en zult U helpen deze in de praktijk uit te voeren?

-------------------------------------

Klik om de verklaring te lezen van Mr. Pyo Chang Won, de voorzitter van het Comité voor het Welzijn van Dieren in het Nationale Parlement van Zuid Korea, die de auteur is van de wijziging van de Dierenbeschermingswet: http://koreandogs.org/dog-animal-protection-law-changwon-pyo/ 

Onze dank en erkentelijkheid gaan uit aan Nami Kim van SaveKoreanDogs die een voorstel aan de heer Pyo voorlegde met gedetailleerde adviezen voor veranderingen in de Dierenbeschermingswet. Klik om het voorstel te lezen: http://koreandogs.org/savekoreandogs-recommendations-animal-protection-law/Today: KOREANDOGS.ORG is counting on you

KOREANDOGS.ORG needs your help with “Minister Kim Jae-Soo : Minister Kim Jae-Soo: Ondersteun en neem de nieuwe Dierenbeschermingswet in Zuid Korea aan”. Join KOREANDOGS.ORG and 846 supporters today.