Victory

Periklu minnħabba l-"rumble strips" fil-Mellieħa - "Rumble strips" danger in Mellieħa

This petition made change with 948 supporters!


Versjoni bil-Malti

Permezz ta' din il-petizzjoni qed nitolbu li jitneħħew b'mod immedjat ir-"rumble strips" li saru dan l-aħħar fi-Triq il-Kbira, Mellieħa.

Fi Triq il-Kbira Mellieħa hemm periklu kbir ġdid. Dan il-periklu mhux ġej minn sewwieqa kapriċċużi imma ġej minn inizzjattiva tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa bl-għajnuna tal-Ministeru tat-Transport.  Fl-aħħar dawra qabel tibda' n-niżla, saru "rumble strips" li żiedu l-periklu, u dan minnħabba li s-sewwieqa iħossuhom qed jitilfu l-kontrol tal-karozza meta jgħaddu minn fuqhom anki jekk b'veloċita  baxxa.  

Skont informazzjoni li ngħatat fil-Parlament, dawn ir-"rumble strips" saru fuq parir tal-Kunsill Lokali biex inaqsu l-veloċita u n-numbru kbir ta' inċidenti li kienu jsiru. Din mhix raġuni aċċettabbli għaliex:

  • mhux minnu li f'dan il-post kienu jsiru numru kbir ta' inċidenti;
  • jekk se jsiru "rumble strips" biex inaqqsu l-veloċita għandhom isiru ħafna qabel id-dawra;  
  • u jekk se jsiru "rumble strips" biex inaqqsu l-veloċita tista' tagħmel "rumble strips" f'kull triq.

B'din il-petizzjoni nixtiequ nwasslu l-inkwiet tagħna lill-Ministru tat-Transport Joe Mizzi, u lis-Sindku u l-Kunsilliera tal-Kunsill Lokali tal-Mellieħa.  Nitolbu li dawn ir-"rumble strips" jitneħħew immedjatament biex jitneħħa dan il-periklu ġdid li qed jesperjenzaw is-sewwieqa li juzaw din it-triq prinċipali, l-aktar fosthom ir-residenti tal-Mellieħa.

 

English version

Through this petition we are requesting the immediate removal of the new "rumble strips" installed in Main Street, Mellieħa, 

In Main Street Mellieħa there is a new major hazard. This time, the danger is not resulting from reckless drivers but rather from a Mellieħa Local Council initiative with the help of the Ministry for Transport.  The new "rumble strips" installed in the last bend prior to starting the decline have increased the danger as drivers experience loss of control of their vehicle when passing on these strips even at low speeds.

According to information given in Parliament, these "rumble strips" were installed on the advice of the Local Council to reduce the speed and because of the large number of accidents that used to occur in this place. We do not consider this reason as acceptable considering that:

  • it is not true that the place where the "rumble strips" are installed was the location of numerous accidents;
  • if the "rumble strips" are being installed to reduce speed these should be located well before the bend;
  • and if "rumble strips" are being installed to reduce speed then they can be installed on all roads.

We are petitioning our concerns to the Minister of Transport Joe Mizzi, and the Mayor and Councillors of the Mellieħa Local Council. We request that these "rumble strips" be immediately removed to eliminate the new danger they are causing to drivers that use this busy road, particularly the residents of Mellieħa.Today: Joseph is counting on you

Joseph Borg Vella needs your help with “Minister for Transport and : Periklu minnħabba l-"rumble strips" fil-Mellieħa - "Rumble strips" danger in Mellieħa”. Join Joseph and 947 supporters today.