Brže donošenje Zakona o obavljanju studentskih poslova

0 have signed. Let’s get to 5,000!


Studentski poslovi trenutno se obavljaju na temelju odredbi Pravilnika o posredovanju pri zapošljavanju redovitih studenata koji je na snazi još od 1996. godine. U praksi je tijekom dugotrajne primjene navedenog propisa uočeno kako bi određeni broj područja trebalo jasnije definirati te da određena pitanja nisu uopće uređena i postoji niz pravnih praznina vezanih uz ovo područje. Stoga je zaključeno daje potrebno izraditi jedinstveni zakon kojim će se na sustavan i cjelovit način urediti pitanja vezana uz obavljanje studentskih poslova.

Ovaj zakon štiti postojeća i uvodi nova prava studentima koji rade putem studentskog ugovora. Također, izvanredni studenti dobivaju pravo rada preko student servisa!

VREMENSKI TIJEK:

2. veljače 2017. - Vlada RH donosi Odluku o osnivanju Radne skupine za izradu nacrta prijedloga zakona

9. studenog 2017. - započinje javno savjetovanje na temelju prijedloga zakona

9. prosinca 2017. - završava javno savjetovanje

30. svibnja 2018. - Vlada RH upućuje Prijedlog Zakona o obavljanju studentskih poslova u saborsku proceduru

19. lipnja 2018. - završeno 1. čitanje Prijedloga Zakona

Što slijedi? Ministarstvo znanosti i obrazovanja sada treba nadopuniti Prijedlog Zakona prijedlozima saborskih zastupnika, provodi se rasprava o amandmanima te se glasuje o amandmanima i zakonu. Zatim se glasuje o zakonu, a stupa na snagu 8. dan od objave u Narodnim novinama.

PETICIJSKI ZAHTJEV: Rad na Zakonu o obavljanju studentskih poslova traje već dulje od 18 mjeseci. Ako se nastavi dosadašnja dinamika, zakon neće biti donesen do kraja 2018. APELIRAMO NA MINISTARSTVO ZNANOSTI I OBRAZOVANJA TE HRVATSKI SABOR DA SE ZAKON DONESE DO KRAJA RUJNA 2018. KAKO BI OD POČETKA AK. G. 2018/19. SVI STUDENTI MOGLI RADITI!!!