Kampanya Kapatıldı

Eğitim Kampanyası ''Minik Kalplere Büyük Umutlar''

Bu kampanya 299 destekçiye ulaştı


 

 • PROJE TASLAĞI
 • Proje Adı :MİNİK KALPLERE BÜYÜK UMUTLAR
 • Proje Tanıtımı :
 • Öğrencilerimizin eğitim-öğretim ortamına katılımını artırmak ve eğitim-öğretim yılı boyunca yaşanan olumsuzlukları eksiklikleri ortadan kaldırmak. Als hastalığına dikkat çekmek için yapılan su dökme gibi meydan okuma akımını  projemizde ''mani challenge'' yaparak tüm üniversitesilerin projeye katılımının gerçekleşmesi.
 • 1-    Proje yöneticisi:Nadir YAMAN
 • 2-    Telefon ve mail adresi: 0531 238 10 40  nadiryaman63@gmail.com
 • 3-    Projenin başlatılma gerekçeleri
 • Öğrencilerin eğitim hayatında okul araç ve gereçlerinden ya da malzemelerinden faydalanmıyor olmasıdır.
 • 4-    Projenin amacı
 • Projemizin amacı ilkokul seviyesindeki öğrencilerin okul ihtiyaçlarını karşılamak ve öğrencilerimizin bu sayede daha iyi bir eğitim almasına katkı sağlamak.
 • 5-Projenin hedefleri:
 • 1.Projemizin ana hedefi yardıma muhtaç okulları belirleyip iletişime geçerek eksikliklerini tamamlamak.
 •  2.Bu projenin devamlı bir şekilde devam etmesi için çalışmalarda bulunmak.
 • 3.Bu sayede öğrencilerin ve okulların eksikliklerini gidermek.
 • 6-    Proje çıktıları ve başarı ölçütleri
 • Projenin gerçekleştirilmesi durumunda elde edilecek çıktılar :
 • 1.Öğrencilerin başarı oranının artması
 • 2.Eşit şartlarda eğitimin alınması
 • 3.Orta öğretime geçiş sınavlarındaki başarıda  artış
 • 4.Öğrencilerde aidiyet duygusunu geliştirmek
 • 5.Olumsuz düşünceleri ortadan kaldırmak
 • 7-    Projenin hedef kitlesi:
 • Projemizin hedef kitlesi ilkokul çocukları
 • 8-    Projenin işleyişi:
 • 1.      Kardeş Okulları platformu  vs. gibi sitelerden yardıma muhtaç okulları gösterir listenin temini
 • 2.      Listelerin projeye katılacak üniversitelerin irtibata geçtiğimiz kişilere verilmesi
 • 3.      Yardım beklentisi içerisinde bulunan okullarla iletişime geçilmesi
 • 4.      İhtiyaçlarını karşılamak üzere toplanan malzemelerin ilgili kargo şirketine verilmesi
 • 5.      İhtiyaç malzemelerinin okullara ulaştıktan sonra sosyal medya sitemizde ve medyada  paylaşmak amaçlı öğrencilerle resim ve videoların çekilmesi
 • 6.Projeye katılan üniversitelerce meydan okumanın başlatılması 
 • 7.Tahmini Zaman:Projenin Başlangıç Tarihi 10.02.2017  Bitiş Tarihi 01.05.2017
 • 8.İşbirliği yapılacak kurum ve kuruluşlar: 1.Okulumuz öğrencileri 2.Hayırsever vatandaşlar 3.İlçe esnafları 4. Sponsor


Bugün Nadir imzanı bekliyor!

Nadir Yaman bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «MİNİK KALPLERE BÜYÜK UMUTLAR». Nadir ve imza atan diğer 298 kişiye katıl.