Petition Closed

Chodniki dla pieszych, jezdnie dla samochodów!

This petition had 180 supporters


My mieszkańcy Krakowa domagamy się respektowania prostej zasady: "Chodniki służą pieszym (zwłaszcza w zatłoczonych ruchem pieszym centrach miast). Natomiast auta mają zorganizować sobie ruch i miejsca postojowe w obrębie jezdni." Nie zgadzamy się z dozowaniem nam pieszym/rowerzystom przestrzeni miejskiej i spychaniu nas pod ściany kamienic. Żądamy równego traktowania wszystkich uczestników ruchu, ze szczególnym uwzględnieniem potrzeb niechronionych uczestników ruchu. Domagamy się sprawiedliwego podziału przestrzeni publicznej 50% ulicy dla pieszych/rowerzystów/zieleni, 50% dla jezdni i miejsc postojowych. Nie może być tak, że samochody bezczelnie zawłaszczają miejsca przeznaczone dla nas pieszych.Today: Michał is counting on you

Michał Ziobro needs your help with “Mieszkańcy Krakowa: Chodniki dla pieszych, jezdnie dla samochodów!”. Join Michał and 179 supporters today.