Petition Closed

" KAKULANGAN NANG PATUBIG SA PANTABANGAN AY DAPAT NANG MASOLUSYUNAN."

This petition had 104 supporters


Katulad nang pagkain, damit at tirahan, kabilang sa mga pangunahing pangangailngan ng mga tao upang mabuhay ay ang tubig na iinumin at gagamitin sa araw-araw. Subalit ilang barangay sa Pantabangan ang hirap na hirap sa tubig, dahil malayo ang poso na pinag-iigiban, at isa sa mga naaapektuhan ay ang mga estudyanteng naghihintay na umunti ang pila sa poso upang makapag-igib ng tubig na paligo at iinumin, dahil iilan lamang ang kanto sa isang barangay na maswerteng mayroong poso at iilan lamang din ang pamilyang may kakayahan na magpagawa ng sarili nilang poso o gripo upang hindi na mahirapn o mapagod para makagamit at makapag-imbak ng tubig. Ang patuloy na paghihirap na nararanasan ng mga mamamayan sa Pantabangan sa tubig ay patuloy ding magdudulot ng sakit at uhaw sa mga ito. Sakit, dahil ang pinipilahang poso ng karamihan ay minsan kinakalawang na, ngunit patuloy pa din nila itong ginagamit dahil walang ibang pamimilian at uhaw, dahil nagtitiis na nga lamang sila sa tubig posong iinumin upang hindi na bumilu ng mineral water, dahil dagdag pa ito sa gastusin ng pamilya ay hindi pa maisingit ang isang inuminan dahil sa dami ng nakapila. Ang problemang ito ay nais ng mga mamamayan na mabigyan ng pansin upang matugunan at maging maayos ang kani-kanilang pamumuhay nang hindi na masiyadong mamroblema sa tubig. Ang pagtugon ng mga nanunungkulan sa problemang ito, ay pagdugtong sa buhay ng mamamayan ng Pantabangan.Today: Thea Liegh is counting on you

Thea Liegh Santos needs your help with “MAYOR ROBERTO T. AGDIPA: " KAKULANGAN NANG PATUBIG SA PANTABANGAN AY DAPAT NANG MASOLUSYUNAN."”. Join Thea Liegh and 103 supporters today.