Petition Closed

Problema Sa trapiko'y atin ng solusyonan

This petition had 116 supporters


Sa aking plata porma nais kong ipabatid ang aming hinanaing sa lokal na gobyerno upang bigyan ng pansin ang trapiko sa ating mahal na lungsod ang mga posibleng problema na aking nakikita ay ang.

Una ay bigyang pansin ang pagsasaayos ng mga sirang traffic lights, at akin ding sinusuhestiyon na gumawa ng overpass upang magkaroon ang ating mga kalungsod na ligtas na daraan, at dagdagan ang mga bilang ng mga hanay na opisyales mula sa ating kapulisan ng magbabantay sa ating mga kalye upang mabantayan ang mga lumalabag sa batas trapiko.

Ang ating mga kalungsod ay mabibigla kung ang aking petisyon ay ipapatupad ng ating mahal na punong lungsod Julius Ceasar E. Vergara at siya rin ang mangunguna dito at ang posibleng resulta nito ay maganda.Today: Robert is counting on you

Robert Sison needs your help with “Mayor Julius Ceasar E. Vergara: Problema Sa trapiko'y atin ng solusyonan”. Join Robert and 115 supporters today.