Petition Closed

Pagsusunog ng Basura Ipagbawal

This petition had 101 supporters


Ang pagsusunog ng basura ay malaki ang epekto sa kalikasan at sa tao. Ang pagsusunog ay masama sa kalusugan ng tao dahil kapag nasinghot natin ito ay malaki ang epekto sa kapaligiran dahil sa usok nito. Sa panahon ngayon marami ng nagkakasakit ng dahil sa paglahap ng usok sa kapaligiran, ang aking hiling ay ang paghinto ng sa pagsusunog ng basura sa ating lungsod. Ang pagsusunog ng basura ay karaniwang nakikita at naamoy sa ating kapaligiran. Ito ay isinasagawa mula pa noong unang panahon mula sa kasalakuyan. At ito ay nagpapa grabe ng problema sa paghinga, tulad ng hika at atake sa puso. Ang pagsusunog din ng basura ay nagaambag ng climate change. Sa proyektong ito ay mapagkumbaba at magalang naming hinihiling ang pagbubuo ng isang programa upang itigil ang pagsunog ng mga basura dito sa lungsod ng Cabanatuan at mapaalam at mas maipaunawa sa mamamayan ng Cabanatueño ang tunay na mapinsalang epekto ng maling pagsunog at pagsusunog nito para sa ating kaligtasan.Today: Vincent is counting on you

Vincent Pogi needs your help with “Mayor Jay Vergara: Pagsusunog ng Basura Ipagbawal”. Join Vincent and 100 supporters today.