Petition Closed

ITIGIL AT ITAMA ANG MALING PARAAN NG PAGTAPON NG BASURA

This petition had 104 supporters


Ako bilang isang istudyante at mga kapwa ko mag aaral na nag mula sa ating lungsod ng Cabanatuan kami ay nangangamba sa masamang epekto ng maling paraan ng pag tapon ng basura.

     Sa pag dami ng populasyon, dumarami rin ang basura na itinatapon ng bawat pamilya at karamihan na rito ay mali ang pamamaraan ng pag tapon ng basura. Dahil ito sa kakulangan sa disiplina ng bawat isa. Nagiging sanhi ito ng mga problema sa kalusugan at kapaligiran.

       Nangangailangan ito ng espesyal na pansin ang pagse-segregate ng mga basura mula sa mga tahanan, paaralan, maging na rin ang ospital yamang maaari itong lumikha ng panganib sa kalusugan.  

      Kung nais natin may malinis na kapaligiran, dapat maisaisip ang 3R’s – Reduce, Reused at Recycle. Tulungan natin ang bawat isa at ang minamahal nating lokal na opisyal ng Cabanatuan City na magkaroon ng malinis na kapaligiran at higit sa lahat ang tamang pamamaraan sa pagtapon ng basura.Today: Marielle is counting on you

Marielle Capinpin needs your help with “MAYOR JAY VERGARA: ITIGIL AT ITAMA ANG MALING PARAAN NG PAGTAPON NG BASURA”. Join Marielle and 103 supporters today.