Petition Closed

Food Feeding Program in every Barangay in Cabanatuan City twice a week

This petition had 104 supporters


Sa panahon ngayon, marami sa mga kabataan ang hindi nabibigyan ng sapat na makakain ng kanilang mga magulang dahil sa kahirapan. Karamihan sa mga bata ngayon na makikita mo sa daan ay mga malnourished. Nais kong ipatupad ito ng ating Mayor ang "Food Feeding Program in every Barangay in Cabanatuan City twice a week" upang maiwasan ng mga kabataan na nasa 3 hanggang 12 taong gulang ang kahinaan ng kanilang pangangatawan o pagigigng malnourished.Today: rtgf is counting on you

rtgf dfg needs your help with “Mayor Jay Vergara: Food Feeding Program in every Barangay in Cabanatuan City twice a week”. Join rtgf and 103 supporters today.