Petition Closed

Say No to Illegal Logging

This petition had 100 supporters


Maraming tayong nararanasan na kalamidad dahil nadin sa kakulangan ng impormasyon kaya binabaha ang maraming bayan sa Pilipinas sa kadahilanan maraming mamamayan ang pumuputol ng puno sa kabundukan .Dahil nadin sa kawalan ng kaalaman sa kung ano ang maidudulot nito sa kapaligiran at sa mamamayan.
No to illegal logers yan ang dapat tupadin ng bawat isang mamamayan kapag hindi natin tinigilan ang pag putol ng mga puno sa kabundukan.Ang mga anak,mga apo at lahat ng mahal natin sa buhay ang magsasakripisyo sa dulot nitong panganib kaya dapat ituro at ipaalam sa lahat ng mamamayan ng bawal putulin ang lahat ng puno sa ating kapaligiran bagkus sikapin ang bawat isa ay palaging magtanim ng kahit anong uri ng puno.
Imumungkahi ko ang buwanang pagtatanim ng puno saan man dako sa mundo para makatulong nadin sa lahat ng nilalang para makatulong sa pagbawas ng polusyon sa kapaligiran at para magkaroon ng maraming pamumugaran ng sariwang hangin.Today: Jeyddie is counting on you

Jeyddie Olego needs your help with “Mayor Ferdinant Bote: Say No to Illegal Logging”. Join Jeyddie and 99 supporters today.