Kampanya Kapatıldı

Eylül 2017 Kdv 1 Beyanname Güncellemesinin İptalini İstiyoruz

Bu kampanya 185 destekçiye ulaştı


Gelir İdaresi Başkanlığı'nın İnternet Vergi Dairesi E Beyanname sitesinden duyuru yoluyla yapmış olduğu bilgilendirme şöyledir:

"DUYURU:

01.10.2017 tarihinde uygulamaya konulacak olan (Eylül 2017 vergilendirme dönemi icin) KDV 1 beyannamesi yeni versiyonuna aşağıdaki belge türleri eklenerek, teslim edilen mal ve hizmetler için düzenlenen belge sayıları istenecektir. Mükelleflerimizin hazırlıklarını buna göre yapmaları gerekmektedir.

FATURA
e-FATURA
e-Arşiv FATURASI
e-BİLET
PERAKENDE SATIS FISI
SERBEST MESLEK MAKBUZU
IRSALIYELI FATURA
ÖZEL FATURA
DIPKOÇANLI YOLCU TASIMA BILETI
KIYMETLI MADEN SATIM BELGESI
DÖVIZ VE KIYMETLI MADEN SATIM BELGESI
NOTER MAKBUZU
DÖNER SERMAYE ALINDI BELGESİ
DİPKOÇANLI OLMAYAN YOLCU TAŞIMA BİLETLERİ
TAHSİLAT ALINDI BELGESİ (KAMU KURUMLARI/BELEDİYELER)"

Bahsedilen bu güncellemenin Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik mesleğini icra eden bizler için angarya durumundadır. Hali hazırda Ba-Bs beyanlarının veriliyor olması bu güncellemenin içeriği ile çelişmekte ve meslek camiasına ek iş yükü getirmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu'nun 42. Maddesinde belirtildiği gibi;

"Katma Değer Vergisi beyannamelerinin şekil ve muhtevası ile gümrük giriş beyannamelerinde Katma Değer Vergisine ilişkin olarak yer alacak bilgiler Maliye ve Gümrük Bakanlığınca tespit ve tanzim olunur."

Maliye Bakanlığı'nın beyanname düzenleme şekli ile ilgili yapmış olduğu bir kanun değişikliği olmadan Gelir İdaresi Başkanlığı'nın internet sitesi üzerinden duyuru yoluyla beyannamelerde değişiklik yapması yasaya aykırıdır.

Türkiye genelindeki meslek odalarımızın desteği ile üst birliğimiz Türmob'un konu ile ilgili olarak Maliye Bakanlığı ile acilen bir toplantı düzenleyerek duyuruda belirtilen beyanname güncellemesinin durdurulması; meslek mensupları olarak bizlerin var olan iş yükümüzün gereksiz bir şekilde daha da artmaması, icra ettiğimiz mesleğin kalitesini ve verimini iyileştirmesi açısından büyük önem taşımaktadır.Bugün Türker imzanı bekliyor!

Türker Yardımcı bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Maliye Bakanlığı: Eylül 2017 Kdv 1 Beyanname Güncellemesinin İptalini İstiyoruz». Türker ve imza atan diğer 184 kişiye katıl.