Petition Closed

RACIONÁLIS ÉS EMBERI E-CIGARETTA SZABÁLYOZÁST!

This petition had 7,360 supporters


Tiltakozunk az e-cigaretták dohánytermékekével azonos kormányzati megítélése és az e-cigaretta piac dohányérdekeltségek számára történő kijátszása ellen!

Magyarország Kormánya arra készül, hogy a hatályos Közösségi direktíva honosítására hivatkozva, annak céljaival teljesen ellentétes módon, a józan ész, a közjó és a piaci versenyhez fűződő érdek súlyos megsértésével, az e-cigaretta használók százezreinek legalapvetőbb emberi és polgári jogait semmibe véve, hazug és szakmaiatlan indokok alapján, durva és kirekesztő módon szabályozza az elektronikus cigaretták fogyasztását és forgalmazását.

Ebből a célból a Kormány törvényjavaslatot kíván az Országgyűlés elé terjeszteni "Egyes egészségügyi  és egészségbiztosítási tárgyú törvények módosításáról" címmel.

E törvényjavaslat alapján a hatályosulástól:

1. A fogyasztás, a marketing és a szponzoráció megszorításának és korlátozásának tekintetében az e-cigaretta egy megítélés alá esik a dohánytermékekkel.

2. A teljes, jelenleg létező iparágat megsemmisíti és azt kizárólagosan a dohányboltok valamint azok ellátórendszere kompetenciájába utalja.

Ez a tervezet a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó 2014. április 3-i 2014/40/EU európai parlamenti és tanácsi irányelvnek sem koncepciójában sem a dohánytermékekkel azonos szabályozási elképzelésével nem felel meg.

A törvénytervezet "hatásvizsgálati tanulmánya" szélsőségesen egyoldalú. Valóságos és kinyilvánított célja nem más, mint az e-cigaretták visszaszorítása, "eltakarítása" a dohányipar és a gyógyszeripar érdekeinek útjából. A hatásvizsgálat kulcselemeként, szakmaiatlanul, a döntéshozót  megtévesztő módon, az elektromos cigaretták és a dohánytermékek közé egyenlőség jelet tesz:

"A dohányzás és a passzív dohányzás, az elektronikus cigaretta használat visszaszorításával jobb egészségi állapot, magasabb életszínvonal és jobb produktivitás érhető el, amelynek pozitív hatása van a teljes magyar lakosság, illetve a munkavállalók társadalmi helyzetére." Ez egyszerűen hazugság.

Teljesen általánosan elfogadott és széles körben, kutatásokkal bizonyított tény az, hogy az e-elektromos cigaretta jelenleg a dohányzás visszaszorításának messze leghatékonyabb eszköze. Egészségügyi kockázatai pedig nem jelentősebbek, mint bármelyik bevásárlóközpont zöldség- és húsipari készítményeinek.

Az elektromos cigaretta egészségügyi kockázatait a dohánytermékekével egy lapon emlegetni, abszurd és irracionális. Az e-cigaretta fogyasztókat visszaküldeni a dohányfüstbe és a trafikba, ellentétes a legalapvetőbb morállal: cinikus és embertelen.

KÖVETELJÜK, HOGY A KORMÁNYZAT A JAVASLAT E-CIGARETTÁVAL KAPCSOLATOS PARAGRAFUSAIT SEMMISÍTSE MEG ÉS A FOGYASZTÓK VALAMINT AZ E-CIGARETTA IPAR KÉPVISELŐIVEL EGYÜTTMŰKÖDVE ALAKÍTSON KI ÚJ SZABÁLYOZÁSI RENDSZERT!

Téziseink:

2014  tavaszán az európai jogrendben bekövetkezett változások, valamint a hazai bírósági folyamatok során Magyarországon az elektromos cigaretta helyzete általánosan is ex lex állapotba jutott. Miközben a termék piaca töretlenül bővül, a használók száma radikális mértékben növekszik, az önkényes, a hatalommal sok esetben visszaélő  jogalkalmazási gyakorlat a piacot nagyrészt külföldi vagy külföldre menekített magyar cégek, ellenőrizetlen webes kereskedelmi tevékenységi körébe juttatta. A problémakör a nikotint is tartalmazó termékek gyártásának és forgalmazásának területén kulminálódik. A nikotint nem tartalmazó termékek gyártása és forgalmazása nem korlátozott, azonban, szintén nem anomália mentes.

Az Európai Parlament 2014. február 26-án tartotta végszavazását a tagállamoknak a dohánytermékek és kapcsolódó termékek gyártására, kiszerelésére és értékesítésére vonatkozó törvényi, rendeleti és közigazgatási rendelkezései közelítéséről szóló irányelvről (a továbbiakban TPD). A jelenlegi kaotikus és szabályozatlan hazai körülmények, a hazai piac és e-cigaretta ipar anomáliás helyzete feltétlen indokolja olyan szabályozás elkészítését, amely a jogi környezet EU-konform rendezése mellett a piaci viszonyokat is átláthatóvá, kiszámíthatóvá teszi, továbbá segíti a magyar ipar erősödését és a költségvetési bevételek növelését ugyanúgy, mint az egyéb szakpolitikai és társadalompolitikai érdekeket.

A direktíva alapkövetelményei az e-cigaretták vonatkozásában:
• a cél az áruk szabad mozgásának és a szolgáltatásnyújtás szabadságának
elősegítése, és a piaci verseny torzulásának csökkentése
• az elektromos cigaretta nem gyógyszer és nem dohánytermék, hanem fogyasztási cikk
• gyógyszer szabályozás alá kizárólag azok az e-cigaretták és utántöltők vonhatók, amelyeket gyógyászati céllal gyártanak vagy hoznak forgalomba, amelyeket gyógyászati termékként hirdetnek, vagy amelyek gyógyszerrendészeti engedéllyel rendelkeznek
• eldobható és utántölthető eszközök egyaránt forgalomba hozhatók
• 20mg/ml feletti nikotin tartalmú eszközt vagy utántöltőt nem lehet forgalomba hozni
• 10ml űrtartalom feletti utántöltő flakont nem lehet forgalomba hozni
• a fogyasztás során használt készülék űrtartalma a 2ml-t nem haladhatja meg
• a címkéken és csomagoláson tájékoztatást kell nyújtani biztonságos használatról, továbbá egészségvédő figyelmeztetéseket kell feltüntetni,
• az e-cigaretták és utántöltők kereskedelmi audiovizuális reklámozása tekintetében korlátozásokat kell bevezetni
• az e-cigaretták és utántöltők kiszerelése és reklámozása semmi esetre sem
vezethet a dohányfogyasztás népszerűsítéséhez, és nem idézheti elő azok
összetévesztését a dohánytermékekkel.
• a gyermekek védelmét biztosítani kell
• az ízesítést csak indokolt esetben, külön feltételek mellett lehet tiltani
• a fogyasztás közösségi terekben történő korlátozása tagállami kompetencia
• az e-cigaretták gyártásával és forgalmazásával kapcsolatosan értesítési és nyomon követési folyamatokat kell életbe léptetni
• a tagállamnak biztosítani kell az e-cigaretták gyártásával és forgalmazásával
kapcsolatos értesítési, nyomon követési feladatokban eljáró intézményeket
Az elektromos cigaretták gyártásának és forgalmazásának szabályait nem lehet a gyógyszer szabályozás módosításával rögzíteni, tekintve, hogy a direktíva világosan meghúzza a határvonalat a gyógyszerek és az elektronikus cigaretták között. Ugyanakkor, nem célszerű a dohánytermékek gyártásáról és forgalmazásáról szóló szabályozások kiterjesztésével sem megkísérelni a szabályozást, hiszen a dohánytermékek alapvetően és jellegzetesen különböző gyártási feltételrendszerrel rendelkeznek.

A forgalmazás és megjelenítés tekintetében különös figyelemmel kell eljárni, annak érdekében, hogy az egészségvédő és kárcsökkentő elektromos cigaretták piaci elhelyezése semmiképpen se koincidáljon káros módon a dohánytermékekével.

A magyar e-cigaretta piac jelenlegi helyzete az eddigi, joggal visszaélő, bizarr üldözésnek az eredményét mutatja. A legális piacon jelenleg mintegy 50
szakbolt van jelen, melyek főként II. és III. generációs elektromos cigaretta készülékeket, tartályokat, szerelési anyagokat és kiegészítőket forgalmaznak. A szakboltokban jelenleg általánosan nikotinmentes utántöltőket lehet beszerezni. Az utántöltő folyadékok túlnyomó többsége ellenőrzött, laboratóriumi minősítésekkel rendelkező minőségi termék. A szakboltokhoz kapcsolódó internetes értékesítés volumene lényegtelenül alacsony.


A piac döntő részét, legalább 80%-át mintegy 35 webshop birtokolja, melyek valóságosan vagy látszólagosan külföldi tulajdonú és/vagy telephelyű, külföldön bejegyzett cégekhez kapcsolódnak. Forgalmuk döntő hányadát a nikotin tartalmú utántöltő folyadékok, vagy utántöltők előállítására alkalmas anyagok teszik ki. Az utántöltők forrása, gyártása és minősége ellenőrizhetetlen, a cégek adót Magyarországon nem fizetnek. A csomagok (sokszor 24 órán belüli) kézbesítése ellenőrizetlen. A piacon nyilvánvalóan, de nem felmérhető kapacitással jelen vannak a magánimportőrök, csempészek és zugkeverők is. Tevékenységük okozza a legnagyobb biztonsági kockázatot a piacon.


Az elektromos cigaretták piacának szabályozásánál figyelemmel kell lenni az alábbiakra:
• a jellegzetesen eltérő megjelenésű, használati módú és nagyon eltérő
terméktámogatást igénylő terméktípusok a megfelelő és alkalmas forgalmazási helyen kerüljenek forgalmazásra
• a forgalmazott termékek megfeleljenek a forgalmazó hely szakmai és funkcionális adottságainak, az üzemeltető szakértelmének
• ugyanakkor biztosítani kell a forgalmazónak a megfelelő műszaki és használati útmutatást, a műszaki termékgaranciát és információadást, továbbá a biztonsági tanácsadást
• a forgalmazás körülményei maximálisan segítsék az e-cigaretta egészségügyi kárcsökkentő hatásának kifejtését
• az e-cigaretta piac az egész világon fogyasztó-indukált piac, azaz, a rendkívül magas szintű fogyasztói felkészültség és tudatosság alapvetően meghatározza a piaci szereplők lehetőségeit
• az e-cigaretta fogyasztók helyi, országos, európai és globális szervezetekbe
tömörülnek, mozgalmaik aktívak, kommunikációjuk gyors és hatékony: azonnali és meggyőző válaszra képesek bármely szabályozás vagy piacrendezés tekintetében.


Nézetünk szerint, a piac szabályozásának plauzibilis módja a következő:


• az I. generációs e-cigaretták tekintetében a Nemzeti Dohányboltokat célszerű a forgalmazásba bevonni. Ezek az eszközök zárt rendszerűek, nem igényelnek műszaki támogatást, megjelenésük és használatuk hasonló a cigarettáéhoz. Célszerű, ha a cigarettákat megjelenésükben is imitáló termékek a trafikokba kerüljenek. Ugyanakkor, biztosítani kell a trafikokban a megfelelő tanácsadást a dohányosok számára a dohányzásról elterelés érdekében;
• a II. és III. generációs utántölthető készülékek, tartályok, szerelési és kiegészítő anyagok, valamint az utántöltő folyadékok forgalmazását jól ellenőrzött (akreditált) szakboltokban kell végezni. A szakboltok személyi és infrastrukturális bázisa a jelenlegi piacon adott. Több éves tapasztalattal, a termékeket, szakmai tudományos és műszaki hátteret ismerő, gyakorlott szakemberek állnak rendelkezésre, akik élvezik a mintegy 150 ezer fogyasztó bizalmát;
• az internetes kereskedelem legális működésének lehetőségeit megfelelően szigorú szabályozással kell megteremteni, a webshopok betiltása nem vezet eredményre sem az ellenőrizhetetlen forgalmazás, sem a termékbiztonság, sem pedig a költségvetési bevételek tekintetében. Az internetes piac teljes tiltása a veszélyes feketegazdaság erősödését és az ellenőrzött, jogkövető, legális piac gyengülését fogja okozni.


A további piaci, költségvetési és egészségügyi károk mérséklése érdekében, a társadalom és egészségpolitikai kockázatok csökkentéséért, az elektromos cigaretta termékek gyártásának és forgalmazásának szabályozási folyamatait -a piaci szereplők és a fogyasztói csoportok képviselőinek- bevonásával, haladéktalanul meg kell kezdeni.Today: Zentai is counting on you

Zentai István needs your help with “Magyarország Kormánya: RACIONÁLIS ÉS EMBERI E-CIGARETTA SZABÁLYOZÁST!”. Join Zentai and 7,359 supporters today.