NA i gau Ysgol Gymuned Bodffordd, calon ein pentref. NO to closing Ysgol Gymuned Bodffordd

0 have signed. Let’s get to 1,000!


(English below)

Mae Ysgol Gymuned Bodfford, fel y mae'r enw'n ei awgrymu, yn ysgol gymunedol yng ngwir ystyr y gair. Gall y mwyafrif o'r disgyblion gerdded i'r ysgol bob bore a cherdded adref yn y p'nawn. Mae bwrlwm a brwdfrydedd y plant i'w glywed dros y pentref amser chwarae ac mae'r pentrefwyr yn cefnogi digwyddiadau'r ysgol.

Pe bai'r ysgol yn cau, beth fyddai'n digwydd i'r Ganolfan, sy'n cael ei defnyddio gan gymaint o gymdeithasau lleol? Beth fyddai'n digwydd i'r Cylch Meithrin hynod lwyddiannus?

Mae Cyngor Sir Ynys Môn wedi penderfynu cau'r ysgol, ond ar ba sail? Creu ysgol drefol i 450 o ddisgyblion a'n plant ni wedi arfer gydag ysgol gymunedol o tua 70 o blant?

Mae pawb sy'n arwyddo isod yn erbyn cau Ysgol Gymuned Bodffordd. Arwyddwch y ddeiseb er mwyn cadw'r Ysgol, calon y gumuned, yn fyw ac yn iach, ac yn obaith i'r dyfodol.

As the name suggests, Ysgol Gymuned Bodffordd is definitely a community school. Most of the children can walk to school in the morning and skip home in the afternoon. The children breathe life into the village and the villagers support all school activities.

What would happen to all the societies that use Y Ganolfan if the school closed? What would happen to the buzzing Cylch Meithrin?

Anglesey County Council have decided to permanently shut the doors of the school, but why? To build a 'super school' of 450 primary children instead of our community school of around 70 pupils?

Everybody who signs this petition is against closing Ysgol Gymuned Bodffordd. Sign the petition to keep the school, the heart of the community, beating strongly into the future.Today: Llinos is counting on you

Llinos Roberts needs your help with “Llinos Thomas Roberts : Na i gau Ysgol Gymuned Bodffordd, calon ein pentref. NO to closing Ysgol Gymuned Bodffordd”. Join Llinos and 551 supporters today.