Keep Huyen and baby Isabella together in Australia

0 have signed. Let’s get to 2,500!


Baby Isabella has spent entire her life in immigration detention. 

Isabella, now 6 months old, is under guard at Melbourne Immigration Transit Accommodation (MITA), an immigration detention centre in Broadmeadows, Victoria. 

Her mother, 29 year old Vietnamese woman, Huyen Tran has been in immigration detention at MITA since November 2017.

Huyen was 21 years old when she arrived in Australia with her younger brother by boat in 2011. Since then she has been seeking protection of the Australian Government, but the Asylum Seeker Resource Centre lawyers who have been assisting Huyen explain that: 

"The discriminatory refugee status determination process for persons who arrive in Australia by sea makes it very difficult for Huyen to have her protection claims fairly assessed and provides her with limited legal options." (October 2018)

Together, we need to appeal to the Australian Government's Minister for Immigration David Coleman and Minister for Home Affairs Peter Dutton to use their ministerial discretion to keep this family together. 

These Ministers have the power to remove the threat of separation for this family and grant Huyen Tran immigration status which allows her to stay with her husband Paul and their baby Isabella in Australia.  

Their wish is to simply be together. 

#LetThemStay

 

Bé Isabella sinh ra và từ đó lớn lên trong trại tạm giam. Isabella hiện tại 6 tháng tuổi, sống trong môi trường luôn luôn có những bảo vệ tại Trại Tạm Giam Di Trú Melbourne (MITA). Một trong những trại tạm giam di trú nằm tại khu vực Broadmeadows, Victoria. Mẹ của bé là một phụ nữ Việt Nam 29 tuổi tên là Huyền Trần. Huyền bị tạm giam tại MITA kể từ tháng 11 năm 2017.

Huyền tới Úc khi 21 tuổi với em trai ruột của mình bằng thuyền vào năm 2011. Kể từ đó, cô ta xin chính phủ Úc bảo vệ, nhưng các luật sư tại Asylum Seeker Resource Centre đã từng giúp đỡ cô giải thích rằng: “những ai tới Úc bằng đường biển sẽ bị đối xử một cách kỳ thị và điều này sẽ gây rất nhiều khó khăn cho cô khi cô xin xét duyệt theo diện tỵ nạn” (tháng 10 năm 2018). Chúng ta cần phải thỉnh cầu tới sự can thiệp của Chính Phủ Úc, Bộ Trưởng Di Trú, ông David Coleman và ông Peter Dutton sử dụng quyền hạn của ông ta để gia đình này có thể sống chung với nhau.

Bộ Trưởng có quyền huỷ bỏ những sự chia rẽ này và cấp cho Huyền Trần một visa cho phép cô ở lại với chồng mình là anh Paul và hơn hết, cô ta được sống với con gái Isabella tại Úc. Ước mơ của họ chỉ đơn giản là sống chung với nhau.