Atcelt cietumsodu Ansim Ataolam Bērziņam! - Cancel imprisonment of Ansis Ataols Bērziņš!

0 людей подписали. Следующая цель: 15 000


Pretēji Satversmē garantētajām tiesībām uz taisnīgu tiesu un Latvijas Republikas sabiedrības interesēm, Ansis Ataols Bērziņš - aktīvs un patriotisks pilsonis, kurš savu mūžu veltījis kultūrai, zinātnei, ģimenei, lauku saimniecībai, tiek likts cietumā uz gadu un astoņiem mēnešiem, tai skaitā par savo principiālo nostāju 13. janvāra tiesas procesa laikā:

 

http://www.delfi.lv/news/comment/comment/ansis-ataols-berzins-runa-13-janvara-tiesas-apelacijas-instance.d?id=45433636

 

Šobrīd, pateicoties Latvijas tiesu paviršajam, negodprātīgajam darbam:

 

http://nra.lv/viedokli/viktors-avotins/163936-varas-stulbums-vairo-tiesas-stulbumu.htm

 

šo netaisnību var labot tikai Ģenerālprokurors (iesniedzot protestu), Augstākās tiesas priekšsēdētājs (iesniedzot protestu), Saeima (pieņemot amnestijas likumu) vai Valsts prezidents (apžēlojot pēc savas iniciatīvas).

 

Tāpēc adresējam šo prasījumu visām šīm pusēm, kā arī Valsts prezidentam, un lūdzam situāciju atrisināt atbilstoši LR Satversmei un sabiedrības interesēm.

 

Contrary to the right to a fair trial guaranteed in the Constitution of the Republic of Latvia and contrary to the interest of the Latvian society, Ansis Ataols Bērziņš - an active and patriotic citizen, who has devoted his life to culture, science, his family and farm, is threatened with a prison sentence of a year and eight months, because he had participated in the social unrest in Riga on January 13, 2009 and never changed his principal position at court.

 

At the moment, thanks to the Latvian court stupidity, this injustice can be canceled only by the Attorney General (by a protest), the president of the Supreme court (by a protest), the Parliament (by an amnesty law) or the President of the Republic of Latvia (by pardoning on his own initiative).

 

Therefore, we ask all those persons and organizations resolve this situation of the violation of the human rights in the Republic of Latvia by making it in an accordance with the Constitution of the Republic of Latvia and the interest of our society.

 

Вопреки гарантируемому Конституцией Латвийской Республики праву на справедливое судебное разбирательство и вопреки интересам латвийского общества, Анса-Атаола Берзиня - активного и патриотического гражданина, который посвятил свою жизнь культуре, науке, семье и хозяйству в деревне, хотят посадить в тюрьму на один год и восемь месяцев, в том числе и из-за его принципиальной позиции во время судебного процесса по делу о восстании 13 января 2009 года.

На данный момент, благодаря латвийской судебной глупости, эта несправедливость может быть исправлена только при вмешательстве Генерального прокурора (путём подачи протеста), председателя Верховного суда (путём подачи протеста), Сейма (путём принятия закона об амнистии) или Президента (путём обжалования по его инициативе).

Поэтому адресуем данное прошение всем этим лицам и учреждениям, и просим решить ситуацию в соответствии с Конституцией Латвийской Республики и интересами латвийского общества.