Petition Closed

Dyrevern ut av Mattilsynet!

This petition had 1,936 supporters


Da Mattilsynet ble opprettet i 2004 var mange skeptiske til at dyrevern skulle sortere under et tilsyn med ansvar for dyr som næringsmidler. Etter 13 år kan vi konkludere med at dette var en særdeles uheldig sammenblanding av roller.

Mattilsynet har gjentatte ganger vist at de i altfor liten grad prioriterer dyr som levende individer. Dyretragedier har fått utvikle seg på gårder som har vært under oppsyn av Mattilsynet, og når Mattilsynet har tatt affære har det gjerne vært i form av avliving, ofte uten å prøve å finne andre løsninger. Hjemløse dyr blir ikke prioritert, og forsøk på å innføre obligatorisk kastrering og id-merking av katt har ikke ført frem. Ansvaret for hjemløse dyr overlates til frivillige, mens Mattilsynets rolle er å avlive.

EFTAs overvåkingsorgan ESA har kritisert Mattilsynet for å ha for dårlige rutiner ved tilsyn av dyrehold og matproduksjon, og kritikken har også strømmet på fra enkeltpersoner og organisasjoner. Mange opplever at selv gjentatte bekymringsmeldinger ikke fører til at dyrene får den hjelp de trenger. Selv om man klager på Mattilsynet nytter det som regel lite, da klagen blir behandlet av Mattilsynet selv - bare et trinn høyere opp i forvaltningen.

Mange saker viser hvordan Mattilsynet svikter dyrene. Her er noen eksempler:

August 2016: En hesteeier i Sirdal fikk gjennom en periode på 13 år stadig nye sjanser til å rette opp regelbrudd og avvik, og sørge for at magre hester ble fôret opp. https://www.nrk.no/sorlandet/mattilsynet-om-hestehold-i-sirdal_-_-flere-hester-er-avmagret-1.13076160

Januar 2017: En kvinne i Ringsaker holdt 50-60 hunder av miniatyrraser oppstallet i transportbur i husets kjeller og første etasje. Hundene stod i burene i opptil 18 timer i døgnet, i strid med dyrevelferdsloven. Mattilsynet hadde kjent til forholdene siden 2010, men tok først affære da saken ble belyst i media. https://www.ringsaker-blad.no/…/har-50-60-hund…/s/5-79-78132

Februar 2017: Under et uanmeldt tilsyn i en grisefjøs stod 51 av 53 purker fikserte, til tross for at fiksering har vært forbudt siden 2000. I tillegg var fjøset og dyrene skitne. Etter å ha mottatt et brev fra bonden der han lovet bedring, lukket Mattilsynet saken. http://www.nationen.no/landbruk/51-av-53-purker-fiksert-mattilsynet-lukker-saken/?share=vPhaUGlWpLxg4FGH3LtRtxRP0VRXssUGZ4Rp6J1uiWy52Tm13MlTeV5GyxsbNnpdqrDxMklwNxcJs4EvmSjTiXC5OaXb%2BQzkedVkpbqleaShbtc7vLTQ1jv1zd%2FWkBu5BkGpv%2FyoaQTq6aY2aHGP4l3jEgATLW8BdTdaCQ7h2go%3D

Ansvar for dyr som levende individer og som mat bør ikke sammenblandes. Dyr har egenverdi og rettigheter, og dette må myndighetene ta på alvor. Vi krever et eget nøytralt tilsyn for dyrevelferd i Norge. Dyrevern må ut av Mattilsynet!Today: Jenny is counting on you

Jenny Rolness needs your help with “Landbruks- og matdepartementet: Dyrevern ut av Mattilsynet”. Join Jenny and 1,935 supporters today.