Que el Camp d'Esports de Lleida se llame Camp d'Esports Emili Vicente

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1.000!


Degut a la tristíssima noticia de la mort del gran professional esportiu i millor persona la qual ha significat moltissim per la Ciutat de Lleida amb 27  anys de docència a l'Inefc Centre de Lleida convertint-lo en un lloc de referència dintre de l'àmbit educatiu nacional tant a nivell de futbol com a de direcció esportiva així com per el club UE Lleida de la qual en va formar part com a jugador fins arribar al primer equip a 2ª divisió i com entrenador arribant a l'època de més crisi evitant que l'equip descendís a 3ª i s'extingís, estant també a l'èpoc de transició cap a la nova Lleida Esportiu, formant en tot moment praticants de llicenciatura i grau de Ciències de l'activitat física i l'esport que ajudessin al club i amb fills que han seguit l'estela del pare i que actualment son jugadors, sol·licito que l'actual Camp d'Esports passi a denominar-se Camp d'Esports Emili Vicente i per a que així consti entrego aquesta petició.


Debido a la tristísima noticia de la muerte del gran profesional deportivo y mejor persona la que ha significado muchísimo para la Ciudad de Lleida con 27 años de docencia en el Inefc Centro de Lleida convirtiéndolo en un lugar de referencia dentro del ámbito educativo nacional tanto a nivel de fútbol como de dirección deportiva así como para el club UE Lleida de la que formó parte como jugador hasta llegar al primer equipo en 2ª división y como entrenador llegando a la época de más crisis evitando que la equipo descendiera a 3ª y extinguiera, estando también en la época de transición hacia la nueva Lleida Esportiu, formando en todo momento praticants de licenciatura y grado de Ciencias de la actividad física y el deporte que ayudaran al club y con hijos que han seguido la estela del padre y que actualmente son jugadores, solicito que el actual Camp d'Esports pase a denominarse Camp d'Esports Emili Vicente y para que así conste entrego esta petición.Hoy: Alejandro cuenta con tu ayuda

Alejandro Trujillo Mascó necesita tu ayuda con esta petición «La Paeria: Que el Camp d'Esports de Lleida se llame Camp d'Esports Emili Vicente». Únete a Alejandro y 554 personas que ya han firmado.