Petition Closed

La Morten Nome få fortsette som foreleser ved NTNU

This petition had 2,624 supporters


De fleste studenter ved NTNU Gløshaugen kjenner til Morten Andreas Nome, som de siste årene har vært foreleser i Matematikk 1, 2 og 4D. Etter 3 års midlertidig ansettelse har man ifølge norsk lov krav på fast stilling, noe institutt for matematiske fag nekter å gi ham av den simple grunn at han ikke har en doktorgrad. Instituttet lar ham derfor stå uten jobb etter årsskiftet heller enn å bryte normen om å kun ansette personer med doktorgrad. Morten er en fantastisk foreleser som ikke bare har enorm faglig kunnskap, men også en formidlingsevne få andre forelesere kan matche. Han har bidratt til å øke både lærelyst og matematikkforståelse hos førsteårsstudenter i flere år. Han har lagt ned mye tid og energi i å utvikle matematikkfagene, og vi mener han absolutt fortjener fast ansettelse ved NTNU.

Signer oppropet om du også vil beholde Morten Andreas Nome som foreleser!Today: Atle is counting on you

Atle Wiig-Fisketjøn needs your help with “La Morten Nome få fortsette som foreleser ved NTNU”. Join Atle and 2,623 supporters today.