La Morten Nome få fortsette som foreleser ved NTNU

0 have signed. Let’s get to 5,000!


De fleste studenter ved NTNU Gløshaugen kjenner til Morten Andreas Nome, som de siste årene har vært foreleser i Matematikk 1, 2 og 4D. Etter 3 års midlertidig ansettelse har man ifølge norsk lov krav på fast stilling, noe institutt for matematiske fag nekter å gi ham av den simple grunn at han ikke har en doktorgrad. Instituttet lar ham derfor stå uten jobb etter årsskiftet heller enn å bryte normen om å kun ansette personer med doktorgrad. Morten er en fantastisk foreleser som ikke bare har enorm faglig kunnskap, men også en formidlingsevne få andre forelesere kan matche. Han har bidratt til å øke både lærelyst og matematikkforståelse hos førsteårsstudenter i flere år. Han har lagt ned mye tid og energi i å utvikle matematikkfagene, og vi mener han absolutt fortjener fast ansettelse ved NTNU.

Signer oppropet om du også vil beholde Morten Andreas Nome som foreleser!Today: Atle is counting on you

Atle Wiig-Fisketjøn needs your help with “La Morten Nome få fortsette som foreleser ved NTNU”. Join Atle and 2,623 supporters today.