Petition Closed

Rädda chinchillorna!

This petition had 11,485 supporters


I Sverige finns det bara en chinchillafarm för pälsproduktion kvar, utanför Enköping. Farmen har varit verksam i ungefär 50 år och är ökänd för att ha allvarliga brister i djurhållningen. Vid den senaste inspektionen i april 2014 var bristerna så allvarliga att ni med stöd av lagstiftningen kan stänga farmen och omhänderta chinchillorna, för att omplacera dem i kärleksfulla hem. Vi vädjar till er att rädda chinchillorna! Today: Organisationen is counting on you

Organisationen Djurrättsalliansen needs your help with “Länsstyrelsen i Uppsala: Rädda chinchillorna!”. Join Organisationen and 11,484 supporters today.