Kampanya Kapatıldı

Oyuncakların ve renklerin cinsiyeti yoktur Kinder!

Bu kampanya 8.213 destekçiye ulaştı


Please scroll for EN

Hedef kitlesi çocuklar olan Kinder markası, “Kinder Joy” çikolataları için hazırladığı reklam kampanyasında kız ve oğlan çocukları için ayrı içerikler hazırladı. Kampanya görsellerinde “kızlar için” pembe, “erkekler için” ise mavi kullanılırken, çikolata içinden çıkan oyuncakları da kadın-erkek rollerine göre cinsiyetçi bir şekilde sınıflandırdı.

Birçok markada olduğu gibi Kinder de cinsiyetçi pazarlama stratejilerini kullanarak, ürün satışlarını arttırmayı hedefledi. Markanın hedef kitlesinin henüz cinsiyet rollerinin etkilerini fark edemeyecek yaş grubunda olan çocuklar olması düşünüldüğünde, Kinder’in bu tavrı, adeta, çocuklara cinsiyetlerine göre ne olabileceklerini ve neyi sevmeleri gerektiğini belirleme cüretini gösteriyor. Zira Kinder, kız çocukları için pembe tonlarda ve sevimli hayvan figürleri, prenses ve peri karakterleri içeren bir ürün yelpazesi sunarken, oğlan çocukları için mavi tonlarda araba, kamyon, savaşçı/kahraman figürleri içeren bir ürün yelpazesi tercih etmiş. Böylece Kinder, kız çocuklarının gelişimi için sözde “pasif” ve “duygusal” özellikleri pekiştirmeyi uygun görürken, oğlan çocukları söz konusu olduğunda “erkeklere özgü” kabul edilen teknik becerileri ve agresif/militarist özellikleri pekiştirmeyi uygun görmüş. Aslında bir illüzyon ve kurgudan ibaret olan cinsiyetli renk ve hayaller safsatası, çocukların oyuncak seçme hakkını gasp ediyor! Oysa her çocuk, cinsiyetlerinden bağımsız olarak, istedikleri oyuncakla oynama ve diledikleri gibi hayal kurma hakkına sahiptir! Kinder gibi cinsiyetçi markalar tarafından gelişim çağında olan çocuklara cinsiyet rollerine ilişkin kalıp yargıların empoze edilmesi, çocukların kimlik gelişimini engelleyen bir müdahaledir ve kabul edilemez! Oyuncakların ve renklerin cinsiyeti yoktur!

Sizleri, çocukların bireysel, toplumsal gelişimini, hayal gücü kapasitelerini ve dolayısıyla gelecek tezahürlerini atanmış cinsiyetleriyle sınırlayan bu yaklaşımlara son vermesi için Kinder’e tepki göstermeye ve cinsiyetçiliğe karşı harekete geçmeye çağırıyoruz!

Kinder, mainly targeting children as a market strategy, offers separate contents for boys and girls in its ads campaign for Kinder Joy chocolates. While only pink and blue colours are preferred “for girls” and “for boys” in the campaign visuals, the surprise toys in the chocolates are also classified in a sexist way to remind gender roles.  

As many other brands, Kinder aims at increasing sales by using sexist marketing strategies. Considering the target group which mainly consists of children of a specific age group unable to identify the impacts of forced gender roles, Kinder’s approach is way too bold to impose children what they must be and like. While Kinder offers a pinky product range “for girls” including “cute” animal figures, princess and fairy characters, it is all dressed in blue “for boys” offering cars, trucks and warrior/hero characters. This way, Kinder approves the “so-called” passive and emotional traits for girls’ personal development and underlines the “manly” technical skills and aggressive/militarist traits for boys’ improvement. Using gender roles as a shield, Kinder exploits children’s right to choose their toys through gendered colours and dreams! Yet all children, regardless of their gender, have the right to dream and play with any toy they like! Imposing the sexist stereotypes on children at developmental age by sexist brands such as Kinder is a serious intervention hampering children’s identity development and it is not acceptable! Colors and toys have no gender!       

We call you to take action against Kinder to stop this sexist approach which draws gendered borders around children’s personal and social development,  and their imagination! Please join our action, we are one less without you!

 Bugün erktolia imzanı bekliyor!

erktolia bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kinder: Oyuncakların ve renklerin cinsiyeti yoktur Kinder!». erktolia ve imza atan diğer 8.212 kişiye katıl.