ŽELIMO DA DIŠEMO ZDRAV ZRAK!

ŽELIMO DA DIŠEMO ZDRAV ZRAK!

0 have signed. Let’s get to 25,000!


Problem
Grad Sarajevo ima oko 400.000 ljudi koji nemaju priliku udisati kvalitetan zrak, a sve to zbog - LOŠE VLASTI! Mi smo ih izabrali, mi smo njihova briga. Posao im je da pronalaze rješenja.

Solution
Vlada Kantona HITNO mora angažovati stručne ljude i pronaći rješenje. Nema odlaganja. Angažujte najbolje, proučite iskustva uspješnih zemalja, preusmjerite ulaganja u - NAŠE ZDRAVLJE. Svaki sat je dragocjen. Možda naša djeca mogu naći druge domovine, ali nemaju više od jednog života. Čak i vi, na vlasti, NISTE BESMRTNI! Mislite o tome.

Personal story
Otac sam i profesor na Akademiji. Znam da televizija nije naš najbolji "prozor u svijet". Ovaj svijet koji, zbog smoga, NE VIDIMO sa naših prozora - stvarniji je, važniji i opasniji. A baš u tom svijetu smo odlučili da ostanemo sa svojim familijama. Ne dokazujte nam da je rat bio "zdraviji" . Ne ponižavajte nas. Vlastitu bijedu vidimo i kroz najgušću maglu. Pred nosom nam je. I smrdi - na ćumur!