DİHA muhabirleri serbest bırakılsın!

Kampanya Kapatıldı

DİHA muhabirleri serbest bırakılsın!

Bu kampanya 1.652 destekçiye ulaştı
KAMUOYU tarafına sait cetinoglu bu kampanyayı başlattı

Kamuoyuna

 Sadece Türkiye değil bütün dünya biliyor: Farklı düşünen ve yazan tüm özgür basın çalışanları Erdoğan Rejimi’nin hedefi halinde.İsteniyor ki halkımız sadece bu rejimin vermeyi uygun gördüğü haberlerle şartlandırılsın.

Buna son olarak 13 DİHA muhabirinin tutuklanması eklendi.   Havuz medyasının herkesin alay konusu olan niteliksiz propaganda yayıncılığının aksine bölgedeki acı gerçekleri yansıtmak için fedakarca çalışan DİHA

muhabirleri, bütün dünyanın gözünün içine baka baka “örgüt propagandası yapmak”tan tutuklandılar.

Biz aşağıda imzaları bulunan çağrıcılar, bölgede yaşanan kirli savaşı tüm çıplaklığıyla halka duyurmaya çalışan DİHA muhabirlerinin derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz.

Ayrıca Türkiye’nin demokrat kamuoyundan,tanınmış gazeteciler için gösterilen dayanışmayı DİHA muhabirleri için de göstermelerini istiyoruz. . .

Ankara Düşünceye Özgürlük Girişimi

Rojnameya Newroz

Abdullah Demirbaş

A. Serdar Koçman

A.Hicri İzgören​

Abud Can

Adil Okay,

Adnan Genç

Ahmet Hulusi Kırım

Ahmet Kuzik

Akın Atauz

Akın Birdal

Ali Gökkaya,

Altan Açıkdilli

Anjel Dikme,

Atilla Dirim

Attila Tuygan

Ayşe Erzan

Ayşe Günaysu

Ayşe Öktem

Ayşegül Devecioğlu

Ayten Bakır,

Aziz Tunç

Babür Pınar

Bager Oğuz Oktay

Baskın Oran

Bora Kılıç

Bozkurt Kemal Yücel

Bülent Tekin

Celal İnal

Celalettin Can

Çiçek Akbaba

 Derya Yetişgen,

Doğan Özgüden

Eflan Topaloğlu

Emre Kocaoğlu

Emre Uslu

Ercan İpekçi

Erdoğan Aydın

Ergun Kuzenk

Esra Çiftçi

Fatin Kanat

Ferhat Tunç

Fikret Başkaya

Fusun Erdoğan

Gençay Gürsoy

Gökhan Kaya

Gün Zileli

Güngör Şenkal

Haldun Açıksözlü

Halil Savda

Hanna Beth-Sawoce

Hasan Burgucuoğlu

Hasan Cemal

Hasan Kaya,

Hasan Oğuz,

Hasan Zeydan

Hüseyin Aykol

Hüseyin Habip Taşkın

Hüsnü Öndül

İbrahim Seven

İnci Tuğsavul

İsmail Beşikçi

İsmail Cem Özkan

Kazım Genç

Kemal Akkurt

Kenan Yenice

Leyla Çelik

Mahmut Konuk

Mehmet Demirok,

Mehmet Güler

Mehmet Özer

Metin Gülbay

Mihail Vasiliadis

Mukaddes Erdoğdu Çelik

Murad Ekmekçioğlu

Murad Mıhçı

Murad Utkucu

Mustafa Kemal Erdemol

Mustafa Yetişgen,

Necmettin Salaz

Necmiye Alpay

Nesrin Nas

Nur Sürer

Nuray Çevirmen

Nurcan Baysal

Oktay Etiman

Ömer Madra

Pinar Ömeroğlu

Raffi Hermon Araks

Ragıp Zarakolu

Ramazan Gezgin

Recep Maraşlı

Sait Çetinoğlu

Salih Zeki Tombak

Semra Somersan

Sennur Baybuğa

Serdar M. Değirmencioğlu

Sibel Özbudun

Sinan Çiftyürek,

Şaban İba

Şanar Yurdatapan

Tamer Çilingir

Tarık ziya Ekinci

Temel Demirer

Yannis Vasilis Yaylalı

Yasemin Çongar

Yasin Yetişgen,

Zeynep Esmeray

Zeynep Tanbay

Zeynep Tozduman

Zeynep Yüncüler

Zübeyde Bilget,

...

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 1.652 destekçiye ulaştı

Bu kampanyayı paylaş