Kadikoy hayvanseverleri ve sokak canlari icin randevu almayi kolaylastirin.

0 kişi imzaladı. Hedefimiz 500.


Bizler tüm imkanlarımızla sokak canlarını korumaya ve yaşatmaya  çalışan can severleriz. Şu bir gerçek ki; doğa, doğanın tüm canlarıyla birlikte dengeli yaşam bir bütünüdür. Doğadaki tüm canlar ve özellikle sokağımızda, mahallemizde yaşayan sokak canlarımızın insana kattığı büyük değerler vardır. Karşılıksız saf ve temiz sevgi öğretisini en güzel ve doğrudan masum canlardan  öğrenebiliyor insanoğlu. Dünyadaki tüm canların da insanlar gibi yaşam hakkına sahip olduğunu unutmamalı. Onlara olan yaklaşımlarımızda gösterdiğimiz sevgi, empati, vicdan ve merhamet, bizlerin onların yaşam haklarına duyduğumuz saygının bir göstergesi olarak insanlığımızı tanımlar. Bu biçimde yaşayan ve çevresine model olan insan, ne kendisine, ne topluma, ne de doğaya ve diğer canlara zarar veren bir kişi olabilir. Bilakis güzel olan  her şeye değer veren, olumlu ve yapıcı yaklaşımlarıyla dünyayı yaşanılır kılan bireyler oluşur. Bu türden niteliklerle donanmış bireylerden oluşan bir toplum arzumuz her gün daha çoğalmakta ve hayvanlara yapılan tüm eziyetler bizleri oldukça üzmektedir. Toplum yaşamı içerisinde şahit olduğumuz bu türden üzücü ve kötücül olaylar karşısında insan olarak ruh sağlığımız ciddi anlamda zedelenmektedir. Her gün doğanın katledilişine ve kentlerin betonlaşmaya maruz kalışına tanık oluyoruz.  Büyük ya da  küçük yerleşim yerlerinde ne insana ne de canlara yaşayabilecekleri alan bırakılmamış gibi görünmekte. Şu bir gerçek ki, acımasızca itilip kakılan, katledilen, yaşamalarına  her türlü engel konulan sokak canlarımızın zor şartlarda yaşam mücadelelerine gereken desteği vermeye çalışıyoruz. Sokağında ve mahallesinde hayvanların yaşamasından rahatsızlık duyan ve hatta tahammül edemeyen bencil, duygusuz ve merhametsiz insanların belediyeler aracılığıyla canları toplatmaları ve yaşam haklarını gasp etmeleri vicdanlarımızı yaralamaktadır. Çoğu belediye ise bu bencil insanları memnun etmek için o masum canları yaşam alanlarından koparıp almaktadır. İdeal yaşam alanları gibi gösterilen barınakların, gerçekte hayvanların özgür yaşam haklarını ellerinden alan ve kötü koşullarda hizmet veren tesisler olması  biz hayvan severleri rahatsız etmekte ve üzmektedir. Bununla beraber canlara tecavüz edilmesi, yaralanmalarına olanak verecek saldırılarda bulunulması, belediye ve şahıslar tarafından öldürülmeleri, yaşayamayacakları alanlara terk edilerek aç ve susuz bırakmaları; hayvanların yasal olmayan yollarla ve süreçlerle  üretilmesi ve internet ortamında satışa sunulması; hayvanların dövüştürülmesi gibi nice zulüm ve acıya maruz bırakılmaları bizler için her gün daha fazla endişe uyandırıyor.

Masum sokak canlarımızı korumak için en etkin çözümlerden biri olarak kısırlaştırma yöntemini kullanabiliriz. ŞEHİR YAHUT KASABA DEMEDEN TÜM BELEDİYELER SOKAK CANLARIMIZIN, KEDİ VE KÖPEKLERİMİZİN SAĞLIKLI  BİR ORTAMDA, DENEYİMLİ VETERİNER HEKİMLER GÖZETİMİNDE KISIRLAŞTIRILMALARINA DAHA ÇOK OLANAK SAĞLAMALIDIR!

Belediyelerin yeterli sayıda kısırlaştırma yapmaması ve bu nedenle sokak canlarının popülasyonundaki artış, onların toplanması ve barınaklara tıkılması sonucunu doğurmaktadır. Biz can severler sokaktaki bu canları kurtarmak için belediyelere her zaman destek vermekteyiz. Daha fazla çaba göstermeye de hazırız. Lakin belediyelerden kısırlaştırma randevusu almakta çeşitli zorluklarla da karşılaşmaktayız. Özellikle Kadıköy Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi için kısırlaştırma randevu almakta zorlanan hayvan severler, belediyeden bu konuda kolaylaştırıcı bazı uygulamalar beklemektedirler. Yürürlükte olan uygulamanın, sadece tek bir telefon numarası üzerinden Pazartesi günü ve 30 dakikalık bir zaman dilimine sıkıştırılmış olması bu süreci  daha da zor hale getirmektedir.  Biz Kadıköylü hayvan severler olarak, belediyemizden bu süreci daha etkin bir hale getirmek için, randevu sisteminin daha kolaylaştırıcı ve daha çok kişinin ulaşabileceği bir hale getirilmesini talep etmekteyiz.
Unutmayalım ki, doğaya ve çevremizdeki canlara verdiğimiz değer insanlık düzeyimizin ve gelişmişliğimizin en önemli kanıtıdır!