Victory

Kabataan Tigilan ang Pag-gamit sa Bawal na Gamot

This petition made change with 98 supporters!


   Ilan na ba ang kabataang nakikita mong patapon na ang buhay?Mga kabataang nalihis ang landas.Mga kabataang lapitin ng gulo at nag-uumpisa ng gulo dahil sa impluwensiya ng bawal na gamot.

   Isa ito sa pinakamatinding pag subok na kinakaharap ng ating bansa.Isang sakit na kumakalat sa ating bansa.Isang sakit na hindi mapigilan.At ang pag kalat na ito ay isang malaking dagok sa ating lipunan at hindi lamang sa lipunan maging sa maraming buhay ang nawawasak at mga pangarap na hindi natutupad.

  Tayong mga kabataan ang pag asa ng bayan.At ating dapat malaman kung anong ating kahihinatnan kung tayo ay gagamit ng bawal na gamot.Kapag ito'y hindi mo maiwasan iyong pangarap ay mawawasak.Ating iwasan gamot na ipinag babawal.

   Kaya't kung ang landas na baluktot ang iyong tatahakin,magiging masalimuot ang bawat segundo at oras ng iyong buhay.At kung ipagpapalit mo ito sa mapayapang buhay,iyong pangarap ay mawawala.Maging ang iyong kalusugan ay masisira. Tuwid na landas ay iyong tahakin,siguradong iyong buhay ay gaganda at giginhawa.

   Kaya't kung ikaw ay gumagamit ng ipinagbabawal na gamot hangga't may oras at panahon pa ay tigilan mona.Iyong kinabukasan ay pangalagaan maging iyong kalusugan nang maging maganda ang iyong pamumuhay.Tama na!Tigil na dahil "Kabataan ay pag-asa ng bayan".Today: Nicole Jane is counting on you

Nicole Jane Soco needs your help with “Kabataan: 100”. Join Nicole Jane and 97 supporters today.