Kampanya Kapatıldı

Kütüphaneciler kadro istiyor, sen de destek ol #kütüphanecilerkadroistiyor

Bu kampanya 1.079 destekçiye ulaştı


Bu kampanya 10 Kasım 2014 tarihinde DPB‘nin 2014-2 KPSS kadro Kılavuzuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘ne  toplam 4 Kütüphaneci kadrosu ayrılması ile ilgilidir.

Bilgi ve Belge Yönetimi bölümümüz; bilgiyi yönetebilen ve bilgiye ihtiyaç duyan kişileri bilgiye en kolay şekilde ulaştıran bireyler yetiştirmeyi amaçlamakta ve bu yönde Türkiye’deki tüm halk kütüphanelerinde, tüm üniversite kütüphanelerinde, bilgi merkezlerinde, arşivlerde, kamu kurum ve kuruluşlarında kütüphaneci, arşivci, arşiv uzmanı unvanlarıyla görev almaktayız.

Kütüphanelerde, arşivlerde, bilgi merkezlerinde ve diğer kamu kurumlarında çalışan "Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü" mezunu olmayan kişilerin, bilgilerin düzenlenmesi, belgelerin saklanması ve imhası gibi diğer bir çok mesleki eğitimi almadan bu kurumlarda çalışıyor olmaları  "Bilgi Toplumu" hedefindeki bir ülkeye yakışmamaktadır.

Yukarıda belirtilenler doğrultusunda DPB‘nin 2014-2 KPSS kadro kılavuzuna göre Bilgi ve Belge Yönetimi Bölümü‘ne toplam 9 (sadece 4'ü Kütüphaneci) kadronun uygun görülmesi, atama bekleyen binlerce  Bilgi ve Belge Yönetimi mezununu olumsuz etkilemiştir.

Bilgi çağını yaşadığımız 21.yy’da; bilgiyi yönetmek amacıyla özel eğitim almış olan, bilginin ve belgenin ne tür önemler arz ettiğinin bilincinde olan meslek elemanlarına ihtiyaç olduğu bilinen bir gerçektir.

2023, 2053 ve 2071 hedeflerine giden yol bilgi'nin aydınlığında ilerlemek zorundadır.

Dünyanın tüm gelişmiş ülkelerinde, bilgi'yi sağlama, düzenleme ve etkin biçimde sunma işini (bilgi yönetimi) bilgi yöneticileri, diğer adıyla kütüphaneciler gerçekleştirir.

Türkiye'de yirmiye yaklaşan Bilgi ve Belge Yönetimi bölümü kurulmuşken, bunların yaklaşık 10 tanesinden her yıl yaklaşık 400 profesyonel kütüphaneci mezun olurken, üstelik 1400 civarındaki halk kütüphanesinde sadece 350 kütüphaneci görev yapıyorken, 4 adet kütüphaneci kadrosu açmak Türkiye'nin kısa, orta ve uzun vadeli hedefleriyle örtüşmemektedir.

"Bilgi Toplumu Stratejisi ve Eylem Planı" çerçevesinde oluşturulan maddeler uyarınca; kütüphane ve arşiv başlıkları altında gerçekleştirilmesi planlanan “yenilik ve çalışmaları”  ancak “bölümümüz mezunu” olan bizlerin gerçekleştirebileceği de ortadadır.

Bu kadar sorumluluk ve görevi olan biz atama bekleyenlerin atamalarının neden bu kadar düştüğü konusunda bizleri aydınlatmanızı talep eder ve gerekenin yapılmasını arz ederim.

Devlet Personel Başkanlığı (DPB) kadroları açıkladı. Bilgi ve Belge Yönetimine (BBY) sadece 9 kadro açılmıştır. Kadrolar kurum bazında değerlendirildiğinde ise ortaya garip bir tablo çıkmıştır. Her yıl kütüphaneci alımı yapan Kültür ve Turizm Bakanlığı bu alımlarda hiçbir kadro açmamıştır. Ülke genelinde en çok kütüphaneci ihtiyacı olan bir kurumun hiçbir kadro açmaması, kadro bekleyen binlerce BBY mezunu meslektaşımızı olumsuz etkilemiştir.

Aşağıdaki tablo ve grafikte 2006 yılından en son alım yapılacak olan 2014-2 yıllarına ait BBY bölümüne açılan kadro sayıları verilmiştir. Tablo ve grafik incelendiğinde Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın ve Üniversitelerin aniden düşüşünü görmeniz mümkün olacaktır. Kültür ve Turizm Bakanlığı en çok alımı 2006 yılında yapmıştır, toplam 95 adet; bunu 2012 yılı izlemiştir, toplam 60; ve en az alımı ise 2009, toplam 4; hiç alım yapmadığı yıl 2014-2 olarak görülmektedir. Diğer kurumları aşağıdaki tablo ve grafikten analiz edebilirsiniz.

 

Yıllara Göre Açılan BBY Kadro Dağılımları

Yıllara Göre BBY Kadro Dağılımı 

 

23 Ekim 2014 tarihinde yayınlanan kurumların boş-dolu kadro dağılımları incelendiğinde, Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın yapılması uygun görülen boş kadro değişikliğinde 35 kütüphaneciye ihtiyaç duyduğu görülmektedir; fakat bu alımlarda bu ihtiyaçlarını belirtmemişlerdir, ne zaman alacakları da belirli değildir.

Not: Yukarıdaki istatistiki veriler ÖSYM’nin tercih dönemlerinde yayınladığı kılavuzlardan derlenmiştir.

Bir sonraki alımlar için sosyal medya üzerinden ilgili kurumlara baskı kuran ve bu platformlar üzerinden örgütlenmeye çalışan meslektaşlarımız daha çok kişiye ulaşmak ve seslerini duyurmak istemektedirler ve bu doğrultuda aşağıdaki hashtagler ile bir araya gelmektedirler.

Siz de bu birlikteliğe katılmak isterseniz aşağıdaki etiketler aracılığı ile twitterdan destek verebilirsiniz.

‪#‎bbykadroistiyor

‪#‎KütüphanecilerKadroİstiyor

#‎KütüphanelereKütüphaneciGerek

‪#‎KütüphanecisizKütüphaneOlmaz

#‎NitelikliKütüphanelerİstiyoruz

 

 

Bu kampanyaya ek olarak BBY Son Kadrolar İçin Dilekçe Kampanyası bağlantısında oluşturulan dilekçe örneğini, yazının en altındaki adreslere göndererek kadrolar için farkındalık oluşturulması amaçlanmaktadır; destek vermeniz önemle rica olunur. Şu an 800′ü aşkın imzaya ulaşmış olan çevrimiçi imza kampanyasının ulaştığı kişi sayısı düşünüldüğünde dilekçe kampanyasının da amacına ulaşabileceğine inanılmaktadır. Birlikte hareket etmek için konu ile ilgili desteklerinizi bekliyoruz.Bugün N imzanı bekliyor!

N A bu imza kampanyası için senin desteğini bekliyor: «Kütüphaneciler kadro istiyor, sen de destek ol #kütüphanecilerkadroistiyor». N ve imza atan diğer 1.078 kişiye katıl.