Augustus Mabedi yanındaki "Fıskiyeli Havuz" kaldırılsın .. YAZITLAR KRALİÇESİ YOK OLUYOR!

Kampanya Kapatıldı

Augustus Mabedi yanındaki "Fıskiyeli Havuz" kaldırılsın .. YAZITLAR KRALİÇESİ YOK OLUYOR!

Bu kampanya 1.093 destekçiye ulaştı

Kültür ve Turizm Bakanlığı ve tarafına Mehmet Tunçer bu kampanyayı başlattı

Ankara Büyükşehir Belediyesi tarafından Hacı Bayram Camii bitişiğinde bulunan Augustus Tapınağı ve Kentsel Sit Alanı sınırlan içerisinde kalan bölümde, 2009 yılında inşaat çalışmaları başlatılmıştır.  Augustus Tapınağı’nin kaldırılan koruma duvarlarının yerine havuz inşaatına başlanarak, surların bittiği yerde kazı yapılarak tuvaletler yapılmış ve peyzaj uygulamalarına başlanmıştır.

".......Belediye, hangi akla hizmetse Men tapınağının üstüne, Augustus tapınağının yanına fıskiyeli büyükçe bir havuz yapıyordu. Bir güvenlik görevlisi fotoğraf çekilmesini engellemekle kalmadı, bizi kapı dışarı etmek için bir zor kullanmadığı kaldı! Belediye Başkanı’nca resim çekilmesi yasaklanmıştı! Neden yasaklanmıştı? Çünkü 1. derece SIT bölgesi olan, dünyada korunması gereken 100 anıttan birinin ırzına geçildiğinin görülmesini istemediği için olmalıydı!"....

Düşünebiliyor musunuz? Alttaki Men ve Kibele tapınaklarının arkeolojik kazıları henüz yapılmamıştı, ama üzerine havuz yapılıyordu! 

ÖZGEN ACAR'ın yazısı için bakınız..

http://www.mimdap.org/?p=32212

Ankara K.T.V. Koruma Bölge Kurulu’nun 08/01/2010 tarih ve 4737 sayılı kararı ile revise uygulama projeleri uygun bulunan yer altı tuvaletlerinin Augustus Tapınağı temellerinden uzaklaştırılması için hazırlanan revize mimari projesi uygun bulunmuştur[1]. 04.06.2010 Tarih ve 558 Sayılı Karar ile de Cami avlusunda yeraltı tuvaletlerine ait revize uygulama projesinin uygun olduğuna ve onaylanmasına karar verilmiştir.

Bölge Kurulunun Ankara K.T.V. Koruma Bölge Kurulunun 26/02/2010 Tarih ve 4895 Sayılı Kararında ise ".. Tescilli Augustus Tapınağı’nın yanında yapılan havuza ilişkin Kurulun 05/11/2009 tarihli ve 4544 sayılı kararının 2'nci paragrafında yer alan "süs havuzu olarak" ifadesinin "kuru havuz olarak" şeklinde düzeltilmesine, ayrıca anılan havuza ait Ankara Yenileme Alanı K.T.V. Bölge Kurulu’nun 04/09/2009 tarihli ve 446 sayılı kararı ile onaylı park projesinde de havuzla ilgili kısmın bu doğrultuda değiştirilerek Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kuruluna iletilmesi hususunun Belediyesinden istenilmesine" karar verilmiştir.

Bu kararla projede yer alan süs havuzunun, kuru havuz olarak değiştirilmesine karar verilmiştir. Ancak Fotoğraflardan görüldüğü gibi havuz sulu ve fıskiyeli olarak inşa edilmiştir.

Görüldüğü gibi, tamamen yasal süreçlerden geçerek “Kuru Havuz” ve “Süs Havuzu” olarak onaylanan proje, uygulamada tarihsel ve arkeolojik çevreye, Augustus Tapınağı’ne zarar verecek şekilde “Fıskiyeli Sulu Havuz” olarak inşa edilmiştir. Ancak, bu havuz hemen yakınındaki Augustus Tapınağı’na ve Yazıtlar Kraliçesi denilen "ANCYRA AUGUSTUS YAZITI" na zarar vermektedir.

….Bu alanda inşa edilen fıskiyeli havuzun yanlış olduğunu düşünüyoruz. Alanda tarihi bir höyük varsa, 2,5 metre yakınında anıtsal bir tapınak ve yazıt varsa, havuzun inşa edilmesi doğru değildir. Gelecekte ortaya çıkabilecek nem ve yalıtım problemlerinin tarihi çevreye ve anıt esere zarar vereceğini düşünüyoruz..” [2]

YILLARDIR SÜREN BU YANLIŞA SON VERİLMESİNİ VE FISKİYELİ HAVUZUN KALDIRILARAK AÇIK ALAN DÜZENLEMESİ YAPILMASINI YETKİLİLERDEN TALEP EDİYORUM.

BU DURUM 2863 SAYILI KÜLTÜR VE TABİAT VARLIKLARINI KORUMA KANUNUNA GÖRE DE SUÇ TEŞKİL ETMEKTEDİR. 

Prof. Dr. Mehmet TUNÇER



[1] Ankara BŞB Başkanlığı, Etüd ve Projeler D. Bşk., Etüd ve Planlama Şb., Md.’nün 10.02.2010 Gün ve M.06.0.ABB.0.77.02./287-436 Sayılı Yazısı, Vakıflar Bölge Md. Nün 17.02.2010 Gün ve B.02.1.VGM.1.02.08.101.01-01439 Sayılı Yazısı doğrultusunda alınan  Ankara Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 19.02.2010 Tarih ve 4878 Sayılı Kararı.
[2] Tunçer, M., Aytekin, Ö., 2018, Sustainable Conservation Of Cultural Landscape And Changing Values Around Hacibayram Mosque And Augustus Temple, BEYOND ALL LIMITS 2018: International Congress on Sustainability in Architecture, Planning, and Design, Çankaya Üniversitesi, 17-19 Ekim 2018.  

 

Kampanya Kapatıldı

Bu kampanya 1.093 destekçiye ulaştı