Petition Closed

Segregetion of Garbage in Cabanatuan City

This petition had 101 supporters


Upang maging mas malinis ang ating kapaligiran at ng madisiplina ang mga tao sa tamang paghihiwalay ng mga basura.At mas magandang matutunan ng mga tao ang tamang pagtapon ng basura upang maiwasan ang pagbaha sa ating mga lugar.

At dapat mas pahigpitan ni Mayor Jay Vergara ang pangungulekta ng basura sa Cabanatuan City para sa matuto at mas madisiplina ang mga tao sa tamang pag hihiwalay ng basura.Today: Rocelle is counting on you

Rocelle Caguiat needs your help with “Jay Vergara: Segregetion of Garbage in Cabanatuan City”. Join Rocelle and 100 supporters today.