DOSTA JE REZOVA!

DOSTA JE REZOVA!

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!
inicijativa Dosta je rezova! started this petition to inicijativa Dosta je rezova!

NAPOMENA: nova regulacija na web-platformi www.change.org: Da bi vaš potpis bio vidljiv potrebno je ulogirati se na stranicu preko korisničkog računa ili Facebooka. 

*SCROLL DOWN FOR ENGLISH VERSION*

Mi, niže potpisani, izražavamo svoju punu podršku inicijativi Dosta je rezova! Zabrinjavaju nas posljednji rezultati Poziva za predlaganje programa javnih potreba u kulturi za 2019. godinu, još više nas zabrinjava višegodišnje smanjivanje javnih sredstava za kulturu i netransparentnost njihove dodjele. Upozoravamo kako će ovakva politika imati vrlo ozbiljne posljedice po razvoj umjetničke i kulturne produkcije u Hrvatskoj na svim razinama, institucionalnoj i vaninstitucionalnoj.

Pridružujemo se ujedinjenoj borbi umjetnica_ka, radnica_ka u kulturi, samostalnih, nezaposlenih i zaposlenih, radnika u institucijama i udrugama za svoja radnička prava i bolje mjesto za kulturu.

Rezovi nisu razvojna mjera. Rezovi su sredstvo discipliniranja i ušutkavanja.

Za kulturu koja pripada svima!

Dosta je rezova!

  1. "Tražimo da se zaustavi urušavanje javnog financiranja kulture. Dosta je uvođenja tržišne logike i konkurencije među umjetnicima i radnicama u kulturi, institucijama i udrugama."
  2. "Tražimo proračunski rast budžeta za kulturu na 3%. Tražimo da rad kulturnih vijeća bude javan, temeljen na jasnim kriterijima i obrazloženjima donesenih odluka. Dosta je nedemokratskih procedura odlučivanja o raspodjeli javnih sredstava."
  3. "Tražimo uvjete u kojima umjetnice i kulturni radnici mogu živjeti od svog rada. Tražimo radnu i socijalnu zaštitu. Dosta je sramotnih radnih uvjeta i nesigurnih oblika rada koji donosi kratkoročno i neizvjesno projektno financiranje."
  4. "Tražimo od Ministarstva kulture gradnju nove i obnovu postojeće javne kulturne infrastrukture - od kvartovskih i lokalnih prostora do velikih reprezentativnih institucija. Dosta je sustavnog uništavanja javne kulturne infrastrukture na svim razinama. Dosta je svođenja kulture na elitne i akademske krugove ili na humanitarni rad u zajednici.”
  5. "Tražimo javno financiranje neprofitnih medija kao prostora istraživačkog i kritičkog novinarstva koje radi u javnom interesu. Dosta je gušenja, rezanja i sužavanja prostora informiranja, educiranja i kritike."

Vidimo se u ponedjeljak, 4. 2. 2019. u 15 h ispred zgrade Ministarstva kulture, Runjaninova 2!

 

*ENGLISH VERSION*

We, the signatories of this petition, express our full support for the “Enough with the Cuts!” initiative. We join the united struggle of artists, cultural workers, self-employed, non-employed and employed workers in institutions and organizations, for their own workers’ rights, and for an overall improved position of culture within society.

The cuts are not a measure for growth. The cuts are a means of disciplining and silencing.

For culture that belongs to everyone!

Enough with the cuts!

  1. “We demand from those in power that they halt the process of erosion of the public financing of culture. Enough with the free-market logic and the competition among artists and workers in culture, institutions and organizations.”
  2. “We demand an increase in the budget for culture to 3%. We demand that the work of Culture Councils be made public, based on clear criteria and justified decisions. Enough with non-democratic decision-making procedures on distribution and allocation of public funding.”
  3. “We demand conditions in which artists can live off their work. We demand labour and social protection. Enough with the disgraceful working conditions and precarious labour conditions caused by short-term and unstable project-based financing.”
  4. “We demand the construction of new – and the overhaul of existing – infrastructure from the Ministry of Culture: from neighbourhood and local spaces for culture to the major representative institutions. Enough with the destruction of the public cultural infrastructure on all levels. Enough with the perception of culture as something to be enjoyed by elite and academic circles or to be handed out as humanitarian work to communities.”
  5. "We demand public financing of non-profit media as a space of research and critical journalism that works for the public interest. Enough with the suffocation, cuts, and contraction of space for informing, educating and criticising.”

See you on Monday, 4th February 2019, at 3.00 PM in front of the Ministry of Culture headquarters, Runjaninova 21, Zagreb.

0 have signed. Let’s get to 1,500!
At 1,500 signatures, this petition is more likely to get picked up by local news!