Omezme hlavičkování míče u dětí ve fotbale: ochraňme vyvíjející se mozek dítěte

0 have signed. Let’s get to 500!


Prosím, podepište petici, která vyzývá k přijetí nařízení pro školy a dětské fotbalové organizace poskytovat rodičům informace o zdravotních rizicích spjatých s hlavičkováním míče ve fotbale a navrhuje zákaz hlavičkování u dětí mladších 13 let.

Český překlad videa:

Znepokojivá pravda o sportování v dětském věku
Co dělá člověka tím, čím je? Osobnost, intelekt nebo emoce? Schopnost vidět, slyšet a interagovat s vnějším světem? Umělecké, atletické a další vlohy? Všechny tyto schopnosti a dovednosti – určující, kdo jsme a jak žijeme – sídlí v měkké, poddajné a křehké tkáni, která je uzavřená v lebce, tkáni, jež v běžném jazyce nazýváme mozkem.

Mozek je tkáň tvořená ze zranitelných neuronů, která je uzavřená v tuhé kostní schránce, lebce.

Co chrání tuto křehkou tkáň utvářející naši osobnost před katapultováním na pevnou kostěnou schránku - lebku a následným poškozením neuronů?

Tenká vrstva mozkomíšní tekutiny
Naštěstí, mozkomíšní tekutina funguje jako účinný tlumič nárazů vznikajících při normální pohybové aktivitě. Můžeme tak normálně běhat, jít do schodů nebo skákat na trampolíně bez rizika poškození mozku.

Co tedy ještě můžeme považovat za normální pohybovou aktivitu?

Pojďme se detailně podívat na některé aktivity v atletice a kontaktních sportech.

Fotbal je považován za snad nejpopulárnější kontaktní sport na světě.

Mozkomíšní tekutina jistě adekvátně chrání hráče fotbalu během běhání, skákání a kopání.

Co se ale děje s  mozkem během následující aktivity?

Na první pohled se může zdát, že hlavičkování – vypadá jako normální aktivita, koneckonců tato praxe je stará víc než tisíc let.

Co se ale děje s mozkem uvnitř lebky?

V čem je tedy rozdíl?

V působící síle!!

Při skákání na trampolíně se může zdát, že váš mozek je vymršťován (akcelerován) nahoru jako kulička z pinballového hracího automatu, avšak mozkomíšní tekutina dokáže tlumit energii takového pohybu (nesmíme samozřejmě spadnout na hlavu :-)).

Nicméně pokud síla (akcelerace) působící na mozkovou tkáň překročí bezpečný limit - práh, pak mozkomíšní tekutina již netlumí plně tento náraz a dochází k mikrotraumatizaci mozku. Pokud je náraz (síla) ještě větší, dochází k dobře známému otřesu mozku.

Uvedená skutečnost je u dětí ještě umocněna faktem, že tento práh je snížen méně bytelnou lebkou a vyšší zranitelností vyvíjející se mozkové tkáně.

Mikrotraumatizace mozkové tkáně, jakkoliv se zdají na první pohled nevýznamné, mohou vést, v důsledku nemožnosti neuronální tkáně reparovat se množením, k pozdějším závažným zdravotním následkům.

Je prokázáno propojení mezi údery do hlavy a neurologickými problémy projevujícími se později jako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba nebo „chronická traumatická encefalopatie“ (CTE). Podrobný výzkum dále vedl ke spojení těchto progresivních neurologických poruch s tvorbou řady faktorů, např. tau proteinu a jiných látek doprovázejících poškození mozkové tkáně. Tyto ukazují na pomalou a záludnou destrukci mozkové tkáně, přestože zjevné symptomy progredujícího neurologického postižení se projeví až roky po traumatické zátěži.

Postižení, jež nelze nijak efektivně léčit
Např. v USA byl box jako sportovní aktivita na amerických středních školách a univerzitách zakázán, poté co předmětné výzkumy ukázaly, že údery do hlavy způsobují onemocnění nazývané „boxerská demence“ (dementia pugilistica), onemocnění, které je dnes také popisováno diagnózou „chronická traumatická encefalopatie“. Je proto zcela přirozené, že box již nemůže být dále považován za vhodný sport pro děti s vyvíjejícím se mozkem.

Pojďme mluvit o alarmujících zjištěních, která si nemůžeme dovolit dále ignorovat

Potvrzení diagnózy CTE u profesionálních a univerzitních hráčů a také středoškolských studentů hrajících americký fotbal a následný rozruch související s miliardovým finančním odškodněním některých z těchto sportovců spustily odbornou i laickou diskusi o možných zdravotních následcích chronické traumatizace mozku. Tyto události nevyhnutelně vyústily k zintenzivnění medicínského výzkumu financovaného mnohamilionovými dotacemi, řešeného věhlasnými světovými univerzitami (Harvard, Oxford, CTE Centrum Bostonské Univerzity). Publikované studie prokázaly propojení mezi údery do hlavy a následnými neurologickými problémy projevujícími se později jako Parkinsonova choroba, Alzheimerova choroba nebo CTE. Podrobný výzkum dále vedl k potvrzení CTE a dalších progresivních neurologických poruch u hráčů většiny kontaktních sportů jako jsou hokej, rugby, wrestling a dokonce i fotbal.

Výsledky výzkumu byly publikovány předními vědci ve většině významných medicínských časopisů, jako jsou New England Journal of Medicine, Neurology, Jama a Nature.

Počínaje rokem 2015 byla zjištění z předmětných výzkumů využita nejen ke zvýšení povědomí veřejnosti, ale rovněž přiměla zákonodárce v USA k zavedení zákazu hlavičkování míče ve fotbale u dětí mladších 10 let. Děti mezi 11 a 13 lety smí legálně hlavičkovat při tréninku, avšak nikoli při zápase.

Potřebujeme zvýšit veřejné povědomí v České republice:
zakažme hlavičkování míče u malých dětí ve fotbale

Nemluvíme zde o zákazu hry jako takové – všichni, kteří se podíleli na vytvoření tohoto videa, jsou náruživými fanoušky fotbalu.

Hovoříme o přizpůsobení pravidel, která již byla odpovědně zavedena v USA, a která jednoduše zakazují hlavičkování míče u malých dětí, aby tak vyloučila možné poškození mozkové tkáně a progresivní neurologické postižení později během života. Nemluvíme zde o zákazu hry jako takové, ale o omezení hlavičkování míče u dětí, jež je staré celá tisíciletí, o praxi, která může poškozovat jakoukoliv část mozku, nevyjímaje centra zodpovědná za atletické dovednosti a výkonnost.

Čeho chceme dosáhnout?
Občané České republiky by měli být obeznámeni s touto situací, aby jejich děti nebyly vystavovány poškození mozkové tkáně v kontaktních sportech. Měla by se přijmout závazná pravidla omezující hlavičkování u dětí mladších 13 let a než se tak stane, ať rodiče pečlivě zváží účast svých dětí v diskutovaných sportech.

Sepsali jsme proto petici, která vyzývá: A) aby školy měly povinnost poskytovat informace o neurologických rizicích (zrovna tak, jako je po výrobcích cigaret požadováno informovat spotřebitele o zdravotních rizicích kouření)

a také

B) navrhuje uzákonění zákazu hlavičkování u dětí mladších 13 let, tak, jak již bylo učiněno v USA. Jakmile počet podpisů pod peticí překročí 10 000, bude zaslána do školy vašeho dítěte a rovněž příslušným vládním úřadům. S vaší podporou můžeme ochránit naše děti. Konejte nyní a sdílejte tuto petici. Děkujeme!

Poděkování (dle abecedy):

prof. MUDr. Vladimír Beneš, DrSc.
Mgr. Ondřej Bezdíček, Ph.D.
prof.  MUDr.  Pavel Dundr, Ph.D.
MUDr.  Petr Dušek, Ph.D.
MUDr.  Eduard Kuriščák, Ph.D.
doc.  MUDr.  Radoslav Matěj, Ph.D.
Mgr. Tomas Nikolai, Ph.D.
doc.  MUDr.  Ing.  Jaroslav Plas
Candice Smith, A.B., M.Ed
Coach Craig Smith
MUDr. Tomáš Uher, Ph.D.
doc. MUDr. Zdeněk Vilikus, CSc.

Video vytvořili:

Candice Smith, A.B., M.Ed
Coach Craig Smith

Zvláštní poděkování:

Katedře cizích jazyků 1. LF UK:
PhDr. Šárce Blažkové Sršňové, Ph.D.; PhDr. Stanislavu Citovi, CSc.

Studentské organizaci při ProtectThePug

Absolventům 1. LF UK při ProtectThePug

Právnímu zástupci Protect The Pug:
JUDr. Lukáši Haasemu

Prosím, podepište petici, která vyzývá k přijetí nařízení pro školy a dětské fotbalové organizace poskytovat rodičům informace o zdravotních rizicích spjatých s hlavičkováním míče ve fotbale a navrhuje zákaz hlavičkování u dětí mladších 13 let.

Literatura

Stamm J. M., Bourlas A. P., Baugh C.M., Nathan G.F., Daneshvar D.H.,
Martin B.M., McClean M.D., Tripodis Y., Stern R.A. Age of first exposure to football and later-life cognitive impairment in former NFL players. 17;84(11):1114-20. doi: 10.1212/WNL.0000000000001358. Neurology. 2015.

Ling H., Morris H.R., Neal, J.W. et al., Mixed pathologies including chronic traumatic encephalopathy account for dementia in retired association football (soccer) players. 133: 337. Acta Neuropathol. 2017.

McKee A.C., Cairns N.J., Dickson D.W., Folkerth R.D., Keene C.D.,
Litvan I., Perl D.P., Stein T.D., Vonsattel J.P., Stewart W., Tripodis Y.,
Crary J.F., Bieniek K.F., Dams-O‘Connor K., Alvarez V.E., Gordon W.A.,
TBI/CTE group. The first NINDS/NIBIB consensus meeting to define
neuropathological criteria for the diagnosis of chronic traumatic
encephalopathy . Jan;131(1):75-86. doi: 10.1007/s00401-015-1515-z.
Acta Neuropathol. 2016.

Bieniek K.F., Ross O.A., Cormier K.A., Walton R.L., Soto-Ortolaza A.,
Johnston A.E., DeSaro P., Boylan K.B., Graff-Radford N.R., Wszolek Z.K., Rademakers R., Boeve B.F., McKee A.C., Dickson D.W. Chronic traumatic encephalopathy pathology in a neurodegenerative disorders brain bank. Dec;130(6):877-89. Doi: 10.1007/s00401-015-1502-4. Acta Neuropathol. 2015.

Ling H., Holton J.L., Shaw K., Davey K., Lashley T., Revesz T. Histological evidence of chronic traumatic encephalopathy in a large series of neurodegenerative diseases. Dec;130(6):891-3. Doi: 10.1007/s00401-015-1496-y. Acta Neuropathol. 2015.

Noy S., Krawitz S., Del Bigio M.R. Chronic Traumatic Encephalopathy-Like Abnormalities in a Routine Neuropathology Service. Dec 1;75(12):1145-1154. Doi: 10.1093/jnen/nlw092. J Neuropathol Exp Neurol. 2016.

Crane P.K., Gibbons L.E., Dams-O‘Connor K., Trittschuh E., Leverenz J.B.,
Keene C.D., Sonnen J., Montine T.J., Bennett D.A., Leurgans S., Schneider J.A., Larson E.B. Association of Traumatic Brain Injury With Late-Life Neurodegenerative Conditions and Neuropathologic Findings. Sep 1;73(9):1062-9. Doi: 10.1001/jamaneurol. JAMA Neurol. 2016.