İşimizi Geri İstiyoruz. Ohal KHK'ları İptal Edilsin. KHK Zulmüne Son Verilsin.

İşimizi Geri İstiyoruz. Ohal KHK'ları İptal Edilsin. KHK Zulmüne Son Verilsin.

35.195 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.
Başlama tarihi:
Muhatap:
Anayasa Mahkemesi ve

Bu kampanya neden önemli?

15 Temmuz darbe girişiminden sonra hakim, savcı, asker, polis, akademisyen, öğretmen, doktor, hemşire, mühendis gibi birçok meslek grubundan yüzbinlerce insan, sorgusuz sualsiz, çıkarılan Kanun Hükmünde Kararnamelerle (KHK) bir gecede ihraç edilmiştir. Kendilerine hiçbir savunma hakkı tanınmamış, hatta ne ile suçlandıklarından bile haberleri olmamıştır. Bu insanlar kamudan ihraç edildiği gibi özel sektörde çalışmaları (sağlık çalışanları hariç) engellenmiştir. Ayrıca pasaportları iptal edilerek yurt dışına çıkışlarına da izin verilmemiştir. Temel yurttaşlık hakkı olan seçme ve seçilme hakkının iptali mevzubahis edilmiş.Seçilme hakları da ellerinden alınarak temel yurttaşlık hakları da geriletilmiştir.
Tüm bunların yanında, anayasal hak ve Evrensel İnsan Hakları Sözleşmesi kapsamında yer alan ifade hürriyeti, barışçıl protesto, sohbet, bağış, sendika-dernek üyeliği, gazete satın alma, okuma, kendi hesabına para yatırma, özel okula çocuğunu gönderme gibi akla ziyan nedenlerle binlerce kamu görevlisi terör suçlamasıyla yargılanmış, hukuk yerine siyasi kriterlerle mahkum edilerek cezalandırılmışlardır. Ceza alan bu kişiler ömür boyu mesleklerinden de men edilerek açlığa mahkum edilmişlerdir.

KHK'lıların bir kısmı intihar etmiş,bir kısmı üzüntüsünden yakalandığı kötü hastalıklar sonucu yaşamını yitirmiş, bir kısmı hiç bilmediği işlerde çalışırken geçirdiği iş kazası sonucu ya ölmüş ya da sakat kalmıştır. Bunun dışında aile yaşantısı ve toplumsal bütünlük zarar görmüştür.Mağdurlar toplum tarafından da dışlanarak sosyal tecrite maruz kalmışlardır.

KHK zulmüne maruz kalan insanlar darbe girişimine katılmadığı, desteklemediği halde mali ve sosyal hakları bir gecede elinden alınmış ve üç yıldır çeşitli sayısız sıkıntılara maruz bırakılmışlardır.
KHKlara uygulanan ekonomik, toplumsal, psikolojik tecrittir. Ohal rejimi sona ermiştir.İnsanların hayatını karartan bu zulümlerin son bulması için ohal dönemi tedbir uygulaması olan tümüyle haksız hukuksuz olan bu KHK’ların derhal iptal edilmesini , kamudan ihraç edilen tüm insanların işlerine iadesini talep ediyoruz.

 

After the coup attempt on June 15 in 2016, tens of thousands of people who were judge, prosecutor, soldier, police officer, academician, teacher, doctor, nurse, engineer, etc. were dismissed arbitrarily by the State of Emergency Decrees. They have not been given any right of defense. They haven't even known what they are being accused by. These people were dismissed from public sector and also they cannot work in private sector (except medical staff). Their passports have been cancelled and they have been forbidden to go abroad. These victims also suffer from social isolation. They have been judged to be a terrorist because of astonishing reasons like liberty of speech, peaceable protest, chatting, donating money, labour union membership, buying and reading newspaper, transfering money to their own's bank account and sending their children to private schools. These punished people have been convicted to starvation by dismission. Some of them suffered from family break-ups, some commited suicide, some died or became permanently disabled because of occupational accidents as they worked in the sectors they had never known. These victimized people have been dispossessed of their financial and social rights even though they did not participate in coup attempt. They have been suffering from a lot of problems for three years. We want these completely unfair State of Emergency Decrees to be cancelled immediately to stop this oppression.

35.195 kişi imzaladı. Hedefimiz 50.000.