Pétition fermée

Hatay dağ ceylanlarını kurtaralım / Sauvons les dernières gazelles de Hatay !

Cette pétition avait 883 signataires


Hayatta kalan son 497 Hatay dağ ceylanını kurtarmak için İMZALAYIN !

Hatay Tabiatı Koruma Derneği Başkanı Abdullah ÖĞÜNÇ’ün mesajı :

DAĞ CEYLANLARININ YAŞAM ALANINDA ÇİMENTO FABRİKASINA HAYIR !

Orman ve Su İşleri Bakanlığı, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü tarafından, nadir ve nesillerinin tehdit altında bulunduğu için hakkında ”Tür Koruma Eylem Planı” hazırlanan memeli türlerimizden :

Hatay dağ ceylanı (Gazella gazella),

Çizgili sırtlan (Hyaena hyaena),

Saz Kedisi (Felis chaus) ve

Kayalık gerbilinin (Gerbillus dasyurus)

Bunların dışında Hatay ilinde yaşadığı 2017 yılı içinde belirlenen Uzun kulaklı çöl kirpisinin (Hemiechinus auritus) Hatay bölgesindeki yaşam alanına kurulması planlanan Çimento Fabrikasının ÇED (Çevre Etki Değerlendirmesi)’ine onay çıkmış durumdadır. Konu ile ilgili ÇED iptal davası açmış iken şimdide aynı bölge içerisinde bir beton tesisinin ÇED’ine onay verilmiş olduğu öğrenilmiştir.

Yine bu bölge içerisinde taş ve maden ocaklarının sayılarında artış gözlenmektedir.

Alana kurulması planlanan Çimento fabrikası, taş ocağı ve maden ocakları gibi faaliyetler, bölgedeki yaban hayatına, tarımsal faaliyetlere ve hayvancılığa telafisi mümkün olmayan zararlar verecektir.

İş işten geçmeden bu alanda kurulması planlanan tesislere verilen bütün ÇED olumlu raporlarının iptal edilmesi, yeni tesislere izin verilmemesi bu hassas ekosistemin korunmasını sağlayacak şekilde bölgenin Yaban Hayatını Geliştirme Sahası ilan edilmesi gerekmektedir.

Hayatta kalan son Hatay dağ ceylanları ve diğer hayvan ve bitki çeşitlerini kurtarmak için SİZ DE HAREKETE GEÇİN !

***************************************************************************

SIGNEZ pour sauver les dernières 497 gazelles de Hatay !

NON A DES CIMENTERIES DANS L’ESPACE NATUREL DES GAZELLES DE HATAY !

Un projet de cimenterie et une carrière menacent un espace naturel préservé dans le district de Kumlu à Hatay.

Un duel a lieu depuis quelques mois entre le Ministère de l'Environnement et les associations environnementalistes au sujet du projet de la carrière et de la cimenterie dans le district de Kırıkhan, dans des espaces proches du village d'Akpınar dans la province de Hatay, au Sud-Est de la Turquie.

La société de cimenterie "Aym Çimento" en charge de mener les travaux a affiché sur son site la validation du projet malgré le recensement de 56 espèces végétales, 17 types de reptiles, 39 espèces d'oiseaux et 17 sortes de mammifères menacés de disparition.

Parmi les risques, le plus inquiétant est LA DISPARITION DE LA GAZELLE DE HATAY, appelée en turc "Hatay dağ ceylanı" (Gazella gazella), une espèce endémique qui habite uniquement sur ces lieux. D'autres animaux seront également très fragilisés si la concrétisation du projet a lieu comme la hyène rayée (çizgili sırtlan) ,le chaus (saz kedisi) et le gerbille (kayalık gerbilini).

Au-delà des dégâts environnementaux notables tels que la pollution de l’air, la dégradation des eaux, la modification des sols, il existe un grand risque de dégradation esthétique qui impacterait la cohabitation dans un écosystème sain.

Abdullah Öğünç, Président de l'association pour la protection du patrimoine naturel de Turquie à Hatay déclare qu'un autre projet de cimenterie était validé il y a quelques années, cependant grâce à la pression des citoyens, l'association a réussi à procéder à l'annulation de la structure.

De nouveau, les membres de l'association ne comptent pas laisser l'installation de l'usine mais il se peut que le recours soit un échec.

MOBILISEZ-VOUS ET SIGNEZ LA PETITION AFIN DE SAUVER LES DERNIERES GAZELLES DE HATAY !Red'Action Media compte sur vous aujourd'hui

Red'Action Media a besoin de votre aide pour sa pétition “Hatay dağ ceylanlarını kurtaralım / Sauvons les dernières gazelles de Hatay !”. Rejoignez Red'Action Media et 882 signataires.