Vallcarca: no més enderrocs i no més veïnes fora del barri

Vallcarca: no més enderrocs i no més veïnes fora del barri

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas
Assemblea de Vallcarca ha iniciado esta petición dirigida a Grupos Municipales

Quina ciutat construïm?

L'amenaça ha tornat sobre l'illa de cases situada entre l'avinguda Vallcarca, el carrer Farigola i el carrer Cambrils. Torna a haver-hi la possibilitat que s'enderroqui tot el triangle d'edificis, per construïr-ne de nous, i es canvii la mida de l'illa.

Aquest espai, el triangle (AA5 per tècnics i polítics), és una illa on hi ha 5 edificis habitats per veïnes amb diferents espais comercials actius.

Dues de les reivindicacions consensuades pel veïnat a les Jornades Participatives del 2017 on van participar 91 veïnes i que van quedar plasmades en el document d'autoria veïnal per l'MMPGM 2018, són: prou enderrocs i prou veïnat expulsat del barri.

Preguntes:
Ens preguntem per què enderrocar una illa de cases sencera? No hi ha hagut prou enderrocs ja a Vallcarca? Per què no apostar per la rehabilitació? No hi ha hagut propostes per mantenir aquesta peça? I, finalment, ¿Estem davant d'un escull insalvable que tirarà enrere tot el treball realitzat pels veïns i veïnes del barri?

Per això demanem la teva firma per tal de mantenir els edificis del "triangle" tal i com el veïnat va ratificar durant les Jornades Participatives del 2017.

MOTIUS I EXPLICACIONS PER MANTENIR EL TRIANGLE
S'ha treballat durant més d'un any i mig amb els tècnics de l'ajuntament de Barcelona i arquitectes veïnals (Volta, ASF i Arquitecte Gràcia Nord) per encaixar les diferents propostes i fer-les viables tècnicament, mantenint el triangle. Considerem que el resultat és positiu i ho argumentem a continuación.

1. El projecte ha guanyat un concurs oficial de l’Ajuntament.
El projecte Arrels ha guanyat un concurs mantenint els 5 edificis del triangle. Aquest concurs ha estat valorat per una comissió tècnica i pel jurat, compost per l'ajuntament, arquitectes de referència i veïnes. La feina no acaba aquí: s'ha realitzat un procés de participació, representatiu en edats i tipus de veïnat, on s'ha ratificat la voluntat de conservació del triangle. Inclús el veïnat, en un exercici de responsabilitat, va acordar mantenir només 3 de les 5 peces que conformen el triangle i, d'aquesta manera, augmentar l'edificabilitat i millorar la vorera a l'Avinguda Vallcarca.

2. Compleix els requisits tècnics.
La proposta de l'MPGM 2018 juntament amb la modificació de la UA5 entre carrer Medes i carrer Farigola soluciona els requisits tècnics:
- El carrer Farigola té 11 metres d'ample.
- A la zona del triangle, l'Av. Vallcarca té 20 m, igual que en el tram de baix. Per tant és prou ample per solucionar qualsevol qüestió de mobilitat.
- Totes les voreres són prou amples per a compliment de les exigències d'accessibilitat.

3. Enderrocar contamina i afavoreix el canvi climàtic.
La construcció d'edificis emet un 6,4% del total de gasos d'efecte hivernacle de manera directa i representa el 15% de gasos indirectes: per tant és un sector on cal actuar. Els edificis construïts ja tenen una despresa de CO₂ associada. Com més anys dura un edifici, menys petjada ecològica té: aquests es van construir entre el 1930 i el 1936, per tant, només tenen 80 anys de vida i es troben en bon estat per continuar existint.

4. Tenim major superfície de HPO
L'actual ordenació (MPGM 2018) contempla en aquestes parcel·les més m² construïts que l'MPGM 2002, amb el manteniment de les construccions. En aquest procés de modificació, a través dels acords de les veïnes i tècnics, s'ha aconseguit reduir els habitatges a preu de venda lliure, passant a ser m² públics amb preus assequibles.

5. Enderrocar edificis per augmentar un vial?
En l'actualitat aquest tram de vial (Av. Vallcarca) té una amplada de 20 m, assimilable als carrers de l'Eixample, traçat que permet la mobilitat fluida en bona part de Barcelona. Es considera que reordenant els 20 m de vial s'ha d'aconseguir una bona convivència entre els diferents agents que usem el carrer. 

6. Quina ciutat construïm? – Prioritzem els fluxos de trànsit rodat?
A les Jornades Participatives del 2017 va haver-hi una manifestació unànime en contra d'aquesta autopista (Av. Vallcarca) que talla el nostre barri i ens omple de soroll i de contaminació. Considerem més important mantenir els edificis ja construïts i mantenir les traces històriques de la ciutat que no pas augmentar el vial.

7. Memòria de la ciutat o “borrón y cuenta nueva”?
Què és la ciutat sinó un conjunt de capes que s'han anat dipositant al llarg de la historia? Per nosaltres la ciutat no és un full en blanc. L'urbanisme del s. XXI ha de treballar a partir de les preexistències i adequar-les a les necessitats actuals, reciclar el que tenim i reinterpretar. Aquests edificis existents tenen un valor simbòlic, un valor patrimonial, que ens explica el passat i el tipus d'edificacions de la zona. Si afegim el fet que pràcticament la totalitat del barri ha estat eliminada, encara pren més importància la necessitat de conservar els pocs edificis que han quedat.

8. El que és vell és lleig?
Qualsevol edifici amb una rehabilitació i una reforma pot esdevenir un "edifici maco". Aquests edificis no estan en ruïna, a pesar de tots els anys que porten afectats.

Creiem que l'MPGM 2018 s'adequa més al barri, és més modern i respon millor als reptes dels nous temps. A més d'haver-se realitzat amb un fort procés de participació ciutadana. Tot plegat, ens porta a afirmar que, sense cap mena de dubte, s'adequa millor al lloc que no pas les torres de "polígon d'habitatges" que s'havien proposat al MPGM del 2002.

Per a més información i per a llegir la carta completa, feu clic aquí

 

0 personas han firmado. ¡Ayuda a conseguir 1000!
Con 1000 firmas, es más probable que esta petición aparezca entre las peticiones recomendadas