Grab, LINEMAN, Food Panda, GET FOOD แอพสั่งอาหาร ส่งของ แจกหน้ากากดูแลคนขับมอเตอร์ไซค์

มีผู้สนับสนุน 0 คน ขออีกให้ถึง 5,000 คน!

หากถึง5,000รายชื่อประเด็นอาจถูกพูดถึงในวงกว้าง และสื่อสนใจนำเสนอข่าว

เพิ่มเนื้อหา 17 มีนาคม 2563: นอกจากเรื่องมลพิษ PM2.5 แล้ว ตอนนี้ เรายังต้องสู้กับ ‘วิกฤต Covid19’ ทำให้ตอนนี้ การออกจากบ้านเป็นเรื่องลำบาก หลายคนต้องหันมาใช้บริการสั่งอาหารทางแอพมากขึ้น โดยเฉพาะคนที่ต้องกักตัวหรือต้องทำงานอยู่ที่บ้าน 

ดิฉันเลยอยากขอให้ทางแอพ Grab, LINEMAN, Foodpanda และ GET FOOD ช่วยดูแลคนส่งอาหาร โดยการแจกหน้ากากอนามัยแบบผ้าและเจลล้างมือให้พนักงานด้วย ทั้งนี้ก็เพื่อปกป้องทั้งตัวพนักงานและลูกค้าซึ่งต้องติดต่อกับพนักงานเวลารับ-ส่งอาหาร

---------------------------

เมื่อผู้นำรัฐบาลบอกว่าฝุ่น PM 2.5 เกิดจากประชาชน ท่านตามแก้ปัญหาไม่ไหว และประชาชนต้องช่วยท่าน เราจึงคิดว่าประชาชนช่วยดูแลกันเอง(ก็)ได้ และอยากเรียกร้องให้แอพส่งอาหารส่งของอย่าง Grab, LINEMAN, Foodpanda และ GET FOOD แจกหน้ากากกันฝุ่น PM 2.5 และให้ข้อมูลกับคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเพื่อเป็นการป้องกันและดูแลตัวเอง

คนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารเป็นกลุ่มคนที่อำนวยความสะดวกให้ประชาชนอย่างเรา ไม่ว่าจะเพราะไม่อยากออกไปเผชิญฝุ่น ขี้เกียจ รถติด ไม่มีเวลา ฯลฯ ทำให้เราใช้บริการคนกลุ่มนี้ในการไปซื้อและนำอาหารมาส่ง เราอยู่ในบ้าน ในที่ทำงานเฉยๆ ก็มีอาหารมาถึงหน้า แต่คนขับมอเตอร์ไซค์ส่งของส่งอาหารต้องใช้เวลาอยู่บนท้องถนนวันละนานๆ สูดดมทั้งควันและฝุ่น โดยเฉพาะช่วงนี้ที่ฝุ่น PM 2.5 ปกคลุมทั้งประเทศ พวกเขาก็ยิ่งสะสมปัจจัยที่จะส่งผลต่อสุขภาพในระยะยาวมากขึ้น เพราะออกมาฝ่าฟันมลพิษแทนพวกเรา

คนขับมอเตอร์ไซค์ช่วยสร้างรายได้และผลกำไรให้แอพเหล่านี้ พวกเขาอาจไม่ได้มีประกันสุขภาพที่จะช่วยค่ารักษาพยาบาลได้หากเจ็บป่วยจากฝุ่น PM 2.5 เราจึงอยากขอให้แอพเหล่านี้ ช่วยดูและคนขับมอเตอร์ไซค์เหล่านี้โดย

  1. แจกหน้ากากอนามัยที่สามารถกันฝุ่น PM 2.5 แบบที่ใช้ซ้ำได้
  2. ให้ข้อมูลเรื่องฝุุ่น PM 2.5 ผลกระทบ และการดูแลตัวเองกับคนขับมอเตอร์ไซค์ส่งอาหารอย่างสม่ำเสมอต่อเนื่อง

จากประชาชนผู้ใช้บริการและประชาชนผู้ให้บริการ เรามาช่วยกันดูแลตัวเอง และดูแลกันและกันค่ะ