GRAĐANSKA PETICIJA ZA SPROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA I SMANJENJE PREKOMJERNE BUKE U BUDVI

GRAĐANSKA PETICIJA ZA SPROVOĐENJE KOMUNALNOG REDA I SMANJENJE PREKOMJERNE BUKE U BUDVI

Started
10 August 2022
Signatures: 572Next Goal: 1,000
Support now

Why this petition matters

Opština Budva je  nekada, u periodu stare Jugoslavije, važila za metropolu visokog turizma. Nažalost  naš grad, tj. brojne uprave koje su se smenjivale, su lošim upravljanjem i prekomjenom neplanskom gradnjom ogromnog broja stanova i apartmana za tržište, u prethodnih 25 godina, u velikoj mjeri zapostavile izgradnju osnovne gradske infrastrukture. Takođe zapostevljena je i izgradnja odgovarajućih institucija i službi koje, u tako hiperno naraslom gradu, trebaju da pruže uslove za normalan život  i dalji razvoj turizma.

U našem gradu smo sada suočeni sa ogromnim problemima komunalnog nereda i nediscipline u periodu ljetne sezone. Taj problem praktično parališe normalan život u Budvi u mnogim sferama života. Nažalost, on i u velikoj mjeri degradira nivo turističke destinacije čime konstatno imamo urušavanje naše turističke ponude a time direktno negativno utiče i na cijena usluga koje pružamo u turizmu i cjelokupno poslovanje čini teško održivim.

Odsustvo komunalnog reda srećemo na svakom koraku i tu su naijzrazitiji problemi prekomjerne buke iz ugostiteljskih lokala, problemi saobraćane nediscipline i neriješeng pitanja parking prostora, problemi remećenja javnog reda i mira u noćnim časovima, problemi u neadekvatnom odvoženju otpada, problemi konzumiranje hrane i pića po ulicama, priprema hrane na otvorenom plamenu na šetalištu, konzumiranje alkohola kod mlađih od 18 godina, nered na moru, odsustvo neophodnog broja adekvatnih javnih toaleta u zonama grada gdje imamo veliko broj turista, nedisciplina brojnih ugostitelja, nedisciplina brojnih taksista, razne ulične prodaje itd.   

Cilj ove građanske inicijative je da dobije podršku što više građana Budve kako bismo odgovarajućim akcijama prema lokalnoj upravi i upornim djelovanjem u narednom periodu omogućili viši nivoa komunalnog reda u gradu. Tu prije svega mislimo na prioritetno rješavanje problema prekomjerne buke u čitavom gradu pa zatim i svih gore pobrojanih anomalija sa kojma se suočavamo mi, građani Budve, i turisti koji dolaze ovaj divan grad. 

Molimo vas da nas podržite jer mi želimo da živimo u kvalitetnojoj Budvi i želimo da naši gosti i turisti, koju dođu u ovaj grad, iz njega nose samo lijepe uspomene. Na taj način ćemo građanima obezbijediti ugodan i dostojanstven život u Budvi a od grada napraviti mnogo atraktivniju i poželjniju turističku destinaciju. 

Peticiju organizuju Građani Budve

Support now
Signatures: 572Next Goal: 1,000
Support now