Petition Closed

Justice for the Roman Catholic School in Romania

This petition had 1,454 supporters


Ezzel a petícióval azt szeretnénk kérni, hogy megszüntessenek minden törvénytelen határozatot és elfogadják azokat a törvényes szabályozásokat, amelyek szükségesek a marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum törvényes működéséhez.

A marosvásárhelyi Római Katolikus Teológiai Líceum (RKTL a továbbiakban) az egyetlen Maros megyei katolikus felekezeti oktatási intézmény, amelyet 2015. szeptember 1-én alapítottak újra a Gyulafehérvári Római Katolikus Érsekség kezdeményezésére. A 2015. január 1-én meghozott 33-as helyi önkormányzati határozat alapján a marosvásárhelyi iskolahálózat átszervezésére került sor, így a törvényes előírásoknak megfelelően a Polgármesteri Hivatal Iskolaigazgatóságának javaslatára, a Maros Megyei Tanfelügyelőség láttamozásával újra megalakult az RKTL. Az RKTL, jelenleg 425 diáknak biztosítja az oktatást, ahol az osztályok a Tanügy Minisztérium törvényes előírásai alapján akkreditációval, illetve ideiglenes működési engedéllyel rendelkeznek. A RKTL-el kapcsolatos részletes információk megtalálhatóak a következő linken: http://www.edums.ro/PDIPAS/266393320.pdf

 2016. november 4.-étől kezdődően az iskolát sorozatos törvénytelenségek érték, amely folyamat ma sem állt meg. Ezek között az események között fontosnak tarjuk kiemelni a következőket:

·       2016. november 4 és 2017. február 14 között az iskola élére nem neveztek ki igazgatót, az RKTL diákjainak nem lehetett kibocsátani iskolalátogatási igazolást, amelynek közvetlen hatása az volt, hogy az iskola nem tudta kiadni a tömegközlekedési eszközökre érvényes bérleteket, valamint az ösztöndíjakat.

·       Ugyanebben az időszakban a tanárok nem kapták meg a fizetésüket. A hatósági felügyelet alatt levő igazgatónak csak 2016. december 15-én egyszer engedték meg azt, hogy aláírja a bérek kifizetésére vonatkozó iratokat. A következő bérkifizetésre pedig csak 2017. február 14 után kerülhetett sor.

·       A Maros megyei Tanfelügyelőség önkényes módon, anélkül, hogy lenne rá törvényes keret, anélkül, hogy létezne rá módszertan, kivette az RKTL-t, a BORECA Iskola Konzorciumból, amelynek közvetlen negatív hatása a tanári állások betöltésében és az iskolai tevékenységek esetében van.

·       A Maros Megyei Tanfelügyelőség adminisztratív tanácsának a 62-es (2017.01.26) és 63-as (2017.01.30) önkényes határozatai alapján az RKTL összes jelenlegi és tervezett osztályai kikerültek a SIIR-ből (Sistemul Informatic Integrat al Învăţământului din România), azaz a romániai oktatás Központi Információs rendszeréből, ami  azt jelenti, hogy a 20 osztály 533 diákja a következő tanévtől egyetlen romániai oktatási intézményhez sem tartozik.

·        A Maros Megyei Tanfelügyelőség 2017. február 27.-én törvénytelen módon, a 70-es határozattal megtiltotta a beiratkozást az RKTL cikluskezdő osztályaiba.

Tiltakozunk az ellen is hogy egy negatív médiakampány alakult ki, amely RKTL létrehozását, működését és fejlődését interetnikus konfliktusként akarja feltüntetni.

Petition in English:

We, the body of parents at the Tg. Mureş Roman Catholic School, demand that all abusive decisions taken in the case of the Roman Catholic School to be cancelled immediately and necessary legal action to be taken to ensure the functioning of the Roman Catholic School in Tirgu Mureş, Romania.

The Tg. Mureş Roman Catholic School is the only Roman Catholic school in Mureş County.

After the forced nationalization of the centuries-old Roman Catholic School in 1948, it was re-established on 01.09.2015 by the initiation of the Roman Catholic Archdiocese in Alba Iulia through the reorganization of the school network stipulated by Resolution No. 33 / 29.01.2015 of the Tg. Mureş Local Council, in accordance with the legislation in force.

The Roman Catholic School has 425 students attending the school as an accredited educational institution in accordance with the Ministry of Education’s legislation, respectively having been granted temporary accreditation issued by ARACIP (Romanian Agency for Quality Assurance in Pre University Education). For further details please access the following link: http://www.edums.ro/PDIPAS/266393320.pdf

 In spite of this unambiguous situation, on 4 November 2016, a series of unjustified accusations started, continuing at present, being destructive with regard to the safe educational continuity of the students as well as the job security of the staff, directly affecting everybody at the Roman Catholic School; moreover, it has a harmful impact on the future of our school by blocking enrollment into kindergarten, 5th and 9th forms.

-          from 04.10.2016 up to the assignment of a headmaster in February 2017, Roman Catholic School students were not issued student certificates, therefore they were unable to file for student passes or grants etc.

-          during the same period of time, teaching staff did not get their salaries on time as the headmaster was subject to legal restrictions pending trial, being granted the permission to issue the salaries no sooner than on 15.12.2016.

-          The Board of Administration of the Mureş County School Board improperly excluded the Roman Catholic School from the BORECA School Syndicate without any legal basis, and what’s more, breached the Methodology (rules and regulations regarding all procedures in the school system). This has impaired school departments as well as various school activities.

-          By decision no. 62. / 26.01.2017 and no. 63 / 30.01.2017 of the Board of Administration of Schools in Mureş County all existing formerly accredited and authorized classes at the Roman Catholic School were removed from Enrollment Into Schools Plan for the school year 2017/2018 and from the SIIIR (Integrated Digital System of the Romanian Education) in an abusive act without any legal basis.

-          In February 2017 DNA (National Anticorruption Directorate) started an unjustified, abusive harassment procedure by questioning the parents of the Roman Catholic School students as “witnesses”, which was aimed at intimidating the parents.

-          The Mureş County School Board abusively forbid enrollment into kindergarten, 5th and 9th forms by Interdiction No. 70 / 27.02.2017

We, the body of parents at the Tg. Mureş Roman Catholic School protest against the negative media campaign trying to present the re-establishment, functioning and development of the Roman Catholic School in the context of an interethnic conflict.

Complaints, petitions and memoranda have been submitted to:

Mureş County School Board, Tîrgu Mureş City Council, Tîrgu Mureş City Hall, Mureş County Prefect’s Office, The Romanian Ministry Of Education, Chamber of Deputies, Senate of Romania, National Council for Combating Discrimination, Roman Catholic Archdiocese in Alba Iulia, The Apostolic Nuncio in Romania

Petition in Romanian:

Prin această petiție solicităm să se anuleze toate deciziile abuzive și să fie adoptate hotărârile necesare pentru a asigura funcționarea legală al Liceului Teologic Romano-Catolic (în continuare LTRC)  din Tg-Mureș.

LTRC din Tg-Mureș este singura unitate de învățământ confesional catolic la nivelul Județului Mureș, reînființat din 01.09.2015, din inițiativa Arhiepiscopiei Romano-Catolice de la Alba Iulia prin reorganizarea rețelei școlare prevăzută în HCL Municipiul Tg-Mureș cu nr. 33 din 29.01.2015, cu respectarea legislației în vigoare. LTRC școlarizează 425 de elevi în clase acreditate respectiv autorizate provizoriu de către ARACIP. Aspecte detaliate în legătură cu LTRC se poate accesa pe următorul link: http://www.edums.ro/PDIPAS/266393320.pdf

Din 4 noiembrie 2016 a început o serie de acuzări nejustificate, care persistând până în prezent au creat şi mențin o nesiguranță distructivă, care afectează direct elevii şi personalul actual al LTRC. Dintre aceste efecte enumerăm următoarele:

-          din 04.11.2016 până la numirea unui director din 14. februarie 2017, elevii din LTRC nu au putut primi nicio adeverință, care să le ateste calitatea de elev. Acest aspect a avut efect la eliberarea abonamentelor, nealocarea burselor, etc.

-          tot în această perioadă cadrele didactice nu au primit la termen salariul, directorul aflat sub control juridic primind acord pentru a vira salariile doar în data de 15.12.2016,

-          Consiliul de Administrație de la ISJ Mureș, în mod abuziv, a exclus LTRC din Consorțiul Școlar BORECA care are consecință la nivelul încadrărilor,

-          prin hotărârea Consiliului de Administrație al ISJ Mureș nr. 62 din 26.01.2017 și nr. 63 din 30.01.2017 din Proiectul Planului de Școlarizare pentru anul școlar 2017/2018 au fost scoase în mod abuziv și fără bază legală din SIIIR (Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România) toate clasele proiectate, respectiv existente (acreditate și autorizate) al LTRC, lăsând fără instituție un total de 20 de clase cu 533 de elevi,

-          în februarie 2017 DNA a început o hârțuire nejustificată prin audierea în calitate de martor a părinților elevilor din LTRC, care a avut ca scop intimidarea părinților

-          ISJ Mureș cu decizia nr. 70 din 27.02.2017 în mod abuziv a interzis înscrierea în clasele de început de ciclu.

Protestăm față și de modalitatea, prin care a început o campanie negativă de mediatizare, prin care se încearcă să se prezinte reînființarea, funcționarea și dezvoltarea LTRC într-un context conflictual interetnic.

 Today: Gyöngyvér is counting on you

Gyöngyvér Márton needs your help with “Government of Romania: Justice for the Roman Catholic School in Romania”. Join Gyöngyvér and 1,453 supporters today.