NO TO HOMEWORK POLICY

NO TO HOMEWORK POLICY

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!
Ryan Degorio started this petition to Government

Takdang aralin ay trabahong tinatakda ng isang guro, paaralan, o ibang edukasyonal na institusyon. Ang termino ay madalas na nagkakahulugang trabahong kinukumpleto sa tahanan pati na rin ang trabahong tinatapos sa klase. Karaniwan, ginagawa sa klase ang takdang aralin, sa orasang ibinigay ng instruktor. Pero, maaari itong gawin sa tahanan o sa labas ng klase. Ito ngayon ang kasalukuyang isyu na pinaguusapan hindi lang ng mga estudyante o guro pati narin ng mga politiko. No Assignment Policy ay naglalaman ng polisiyang nagbabawal sa mga gurong mag-atas ng mga araling pambahay o homework sa mga estudyante. Ang sino mang lalabag rito ay makakaroon ng 50,000 na multa at 1 o 2 taon na pagkakakulong. Bakit ba kailangan pang alisin ang pagbibigay ng takdang aralin kung meron na namang batas na nagsasabing bawal magbigay ng takdang aralin tuwing katapusan ng linggo? Hindi pa ba sapat ito? Inisip ba nila ang magiging epekto nito sa mga guro pati na sa mga estudyante? sinasabi ng ibang nagiging hadlang ang mga takdang aralin sa pagbobonding ng estudyante at magulang pati narin sa mga kaibigan. Ngunit di ba nila naisip na takdang aralin ang nagiging tulay sa magulang at estudyante dahil sa mga gawain ng estudyanteng kailangan ng magulang upang matapos ito, sa mga kaibigan na nagsisilbing panimulang paguusap. Sinasabi ring ang takdang aralin ay nakatutulong sa grado ng isang estudyante dahil parte ito ng pagaaral nakatutulong ito para mapataas ang performance ng isang bata isipin nalang natin na mawala ang takdang aralin ay mahihirapan ang mga batang gumawa ng paraan upang mapataas ang marka niya. Isa pang rason kung bakit kailangan ng ibasura ang No Homework Policy ay sa mga gawaing hindi kaagad natatapos ng mga estudyante sa nilaan na oras sakanila kaya ang kakalabasan nito ay papatapusin ito sa bahay ngunit kung maipapatupad ito mapipilitan ang mga estudyanteng tapusin ito bago matapos ang oras na ibinigay ng guro. Iniisip natin ang magandang kakalabasan ng pagtanggal ng takdang aralin sa mga mag aaral ngunit hindi natin naiisip ang magiging epekto nito sa mga guro at mag aaral. Bakit ba kailangan pang tanggalin ang takdang aralin kung ang ibang estudyante ay sa paaralan lang din ito gagawin na imbes ay sa bahay? Pagiging responsable, disiplinado at magandang pamamahala ng oras lang ang kailangan ng mga estudyante upang matapos ang mga nakaaatas na gawin mapabahay o paaralan ito.

0 have signed. Let’s get to 100!
At 100 signatures, this petition is more likely to be featured in recommendations!