Victory

Kakulangang pansin sa Sirang daan dahil sa Pagbaha

This petition made change with 102 supporters!


Sa ating lugar ay Mayroong iba't ibang daan patungo sa kani kanilang patutunguhan, Subalit karamihan sa daan ay puro bako-bako kaya karamihan sa mga dumadaan o sa mga public-service ay nagkakaroon ng paggagahol sa kanilang pupuntahan at maraming maaring mangyari sa mga dumadaan kung ang kanilang dinadaanan ay puro lubak o sira at may mga daan na malayo sa kabihasnan at may mga daang sira na hindi masyadong pinapansin, Ngunit hindi naisip ng karamihan na maaring mag-karoon ng isang aksidente sa lugar na yon. Dahil sa daang lubak o kaya dahil sa Sobrang sira ng daan ay masira ito ng tuluyan. Lalo na kung biglang magkakaroon ng isang kalamidad katulad na lamang ng tag-ulan o malakas na bagyo na lalong magdulot ng pagkasira ng daan. At pagbaha sa bawat pitak ng daan na ikina dudulot din ng Trapiko sa kalsada. At kung ako o ikaw ang Dadaan sa kalsadang iyon, ay maari tayong ma stranded sa lugar na malayo sa karamihan dahil sa lubak na daan. Kaya hanggat ma-aga dapat ng isaayos ng ating pamahalaan ang problema ng ating lugar upang di magdulot ng ikapapahamak ng bawat isa o pagkakaroon ng trapiko at pagbaha dahil sa mga daang kulang sa pansin.dahil sa sobrang pagkabaha madaming tao ang maaapektuhan. Today: Jennie is counting on you

Jennie Magsakay needs your help with “Gov umali: Kakulangang pansin sa Sirang daan dahil sa Pagbaha”. Join Jennie and 101 supporters today.